×

Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik
 • Vprašanje:

  Lektorica, ki pregleduje moja besedila, pravi, da se končnica -ec pri samostalniku nanaša na človeka, -nik pa na napravo. Sušilec je torej človek, ki suši, sušilnik pa naprava. Ali presumerjevalec – preusmerjevalnik. V SSKJ je usmerjevalec lahko človek ali naprava, v Pravopisu pa tega pravila žal ne znam najti.


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v slovarskih sestavkih sesalec in sesalnik skuša razvrščati priponski obrazili -ec in -nik v skladu s starejšim določilom, ki ga opisujete tudi sami (-ec ‘vršilec’, -nik ‘sredstvo’):

  sušílec1 -lca [u̯c] m s -em člov. (ȋ) ~ zdravilnih rastlin
  sušílka -e [u̯k] ž, člov. (ȋ)
  sušílčev -a -o [u̯č] (ȋ)
  sušílec2 -lca m s -em (ȋ) sušilnik: ~ za lase
  sušílnik -a m (ȋ) ~ za lase

  To nakazuje z navedbo ležeče zapisane sopomenke v sestavku sušilec2. Pri tem pravopis sledi SSKJ-ju:

  sušílec -lca [sušilca in sušiu̯ca] m (ȋ) 
  1delavec, ki skrbi za sušenje: sušilec lesa, zelenjave; sušilec in likalec tkanin / kosci in sušilci 
  2sušilnik: posušiti kaj s sušilcem / električni sušilec za lase, roke 
  ♦ teh. sikativ, sušilo

  Gre za določilo, ki se v rabi ni docela uveljavilo, kljub temu da je v slovarskem delu pravopisa razmeroma pogosto, a vendar ne dosledno izpeljano. Obravnava ga npr. pri naslednjih besedah:

  brisálec -lca [lc tudi u̯c] m z -em (ȃ) brisalnik
  gladílec2 -lca m z -em (ȋ) gladilnik
  glušílec -lca m z -em (ȋ) glušnik
  loščílec2 -lca m (ȋ) kupiti nov ~ loščilnik

  ne pa tudi pri parih, ki danes izkazujejo novo kolokabilnost:
  čistilec (čistilec objektov, čistilec bazenov) – čistilnik (čistilnik zraka, vodni čistilnik)
  nosilec (nosilec javnega interesa; nosilec zvoka) – nosilnik (gumijasti nosilnik)
  tlačilec – tlačilnik (tlačilnik za krompir)

  Zanimivo je tudi razlikovanje med dvema besedotvorno različnima, a pomensko razlikovalnima človeškima vršilcema, govorcem (generalni agens) in govornikom (aktualni agens). Iz pravopisnega slovarja:

  govórec -rca m z -em člov. (ọ̑) govorci slovenščine; redk. slavnostni govorec govornik
  govórka -e ž, člov. (ọ́)
  govórnik -a m, člov. (ọ̑) slavnostni govornik
  govórnica -e ž, člov. (ọ̑)

  Morda v obdobju priprave pravopisnega slovarja, ki gradivsko izhaja iz še starejšega SSKJ, ni bilo mogoče zaslediti izrazov čistilnik, nosilnik, tlačilnik v t. i. tehničnem pomenu. Vsekakor je posledica nezadostno uzaveščenega načela, da se je raba izrazov, kot so sušilec, sesalec, čistilec, nosilec, tlačilec in podobnih, v pomenu ‘sredstvo’ oziroma ‘vršilnik’ razširila v sodobnem knjižnem jeziku, in sicer tako v leposlovju kot v strokovnih besedilih.

  Razlikovanja, ki ga je uvedel slovenski pravopis iz leta 1962 in ga je povzel tudi SSKJ, v pravopisnih pravilih ne najdemo, prav tako ga ne navaja Toporišičeva slovnica, ki tako med vršilci kot vršilniki navaja oba tipa zgledov.

  Helena Dobrovoljc, Marko Snoj (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.