×

Izvor priimka »Grmek«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Grmek.


    Odgovor:

    Priimek Grmek (493 oseb, od tega 207 v obalno-kraški in 161 v osrednjeslovenski statistični regiji) je verjetno nastal kot patronimik iz priimka Grm (736 oseb, od tega 249 v osrednjeslovenski, 168 v jugovzhodni Sloveniji in 117 v savinjski regiji), enako tudi Grmič (74 oseb, od tega 21 v podravski in 19 v osrednjeslovenski regiji). Priimek Grm je najverjetneje nastal s transonimizacijo iz nekega zemljepisnega imena Grm.

    Silvo Torkar (januar 2018)