×

Pivška presihajoča jezera
 • Vprašanje:

  Opazil sem, da se za presihajoča jezera ob reki Pivki uporablja več poimenovanj: presihajoča jezera Pivke, pivška presihajoča jezera, pivška jezera ...

  V kontekstu rabe velike oz. male začetnice pa me zanimata naslednja primera: Pivška jezera in Pivška presihajoča jezera.

  Ali je v omenjenih dveh primerih uporaba velike začetnice upravičena?


  Odgovor:

  Dejstvo, da je za omenjeni pojav v rabi več različnih poimenovanj, nas navaja k sklepanju, da ne gre za standardizirano zemljepisno ime, temveč za občnoimensko poimenovanje presihajočih jezer reke Pivke, ki imajo sicer vsako svoje lastno ime. S tega vidika je povsem poljuben tudi besedni red.

  Vendarle pa je mogoče (po mnenju dr. Draga Kladnika, člana Komisije za standardizacijo pravopisnih imen Vlade RS in Pravopisne komisije pri SAZU) vzporedno s Triglavskimi jezeri, Kriškimi jezeri, Mangartskimi jezeri … tudi Pivška jezera pojmovati kot povezano jezersko družino, skratka kot skupino 17 različno poimenovanih jezer, ki jim je skupna lega v pokrajini Pivki. Torej tudi Pivška jezera.

  Naj pa opozorim, da se je spomladi letos Občina Pivka odločila za začetek postopka, s katerim bi jezera kot edinstven pojav zavarovali in ustanovili regijski park. V tem kontekstu, torej kot regijski park, postane to poimenovanje lastno ime, saj označuje natančno definirano območje: regijski park Pivška presihajoča jezera. (Več podatkov o tem poimenovanju je mogoče razbrati iz uradnega dokumentna, dostopnega na spletni strani: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=373&tx_ttnews[backPid]=50).

  Helena Dobrovoljc (avgust 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.