×

Pomen besede »poligon«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se lahko poligon uporablja v pomenu 'tekmovanje na pripravljeni progi z različnimi vajami na vmesnih postojankah'. Primer:
  V soboto je v Kranjski Gori potekala prva izvedba poligona "Kekec", v nedeljo pa se je dogodek zaključil s poligonom za najmlajše.


  Odgovor:

  V SSKJ je pri izrazu poligon v terminološkem gnezdu naveden tudi pomen:

  šport. 'kraj, prostor za vadbo, na katerem je v zaporedju postavljeno različno telovadno orodje'

  Današnja raba izraza poligon se je glede na rabo v času nastajanja SSKJ razširila, posledično je prišlo tudi do sprememb pri pomenu izraza, saj novejše gradivo iz besedilnega korpusa Gigafida pokaže, da se poligon uporablja za zelo različne vrste športov (tekaški, kolesarski, rolkarski poligon ipd.), vendar izraz še vedno najpogosteje označuje 'kraj, prostor za vadbo (tekmovanje)'.

  V Gigafidi sicer zasledimo tudi nekaj primerov metonimičnega prenosa 'vadenje (tekmovanje) na takem kraju, prostoru':

  Pred številnimi starši in drugimi obiskovalci so se malčki, starejši od dveh let, pomerili v spretnostnem poligonu, po končanem tekmovanju so se poveselili še z risanjem na asfalt /.../
  Po tradiciji bomo pripravili tekmovanja v zabijanju, metih za tri točke in spretnostnem poligonu.

  Čeprav je ta podpomen v rabi razmeroma redek, z vidika razumevanja v omenjenem zgledu ne bi smel povzročati težav. Če bo tovrstna raba dovolj pogosta, jo bo moral zajeti tudi slovar.

  Mija MIchelizza (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.