×

Noseča »za« ali »z Matejem«?
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako bi izrazili, da je bila npr. Mojca noseča in je bilo otroku ime Matej. Če bi rekli, bila je noseča z Matejem, bi to bil otrokov oče. Bi torej morali reči: bila je noseča za Matejem?


    Odgovor:

    Kot kaže jezikovna raba, se v sodobni slovenščini deležnik glagola nositi (noseč, noseča, noseče) veže s predložno zvezo v orodniku, pri kateri samostalnik odraža dva pomena: bodisi poimenuje plod (biti noseča z dvojčki, sinkom) bodisi poimenuje povzročitelja nosečnosti (biti noseča z njim, možem …). Če je Matej tako partner kot bodoči sin, se je treba dvoumnosti izogniti na kak drug ubesedovalni način.

    Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.