×

Zakaj pravopis navaja zvezo »vlak se je iztiril« in ne »vlak je iztiril«?
 • Vprašanje:


  Glede na to, da ste specialisti za jezik imam za vas vprašanje.

  Namreč v vseh medijih se pojavlja izraz Vlak se je iztiril. Po moje je to popolnoma napačen izraz. Namreč, vlak nima ne "rok" ne "nog", ne kakšnega drugega "orodja", da bi sam sebe iztiril, kot bi lahko razumeli iz izraza ... se je iztiril.
  Precej bolj pravilno bi bilo: *Vlak je iztiril zaradi ... *.
  Podobno ne rečemo: stikalo se je izklopilo - ker se samo ne more izklopiti (razen posebnih vrst stikal seveda!).
  Kako to napačno uporabo razlagate jezikoslovci? Se te napačne uporabe ne da izbrisati iz pravopisa?


  Odgovor:

  V starejših slovarskih in drugih jezikovnih priročnikih najdemo zgolj zveze s se -- če je zveza brez se že omenjena, pa je zato, da se uporabnika poduči o (po prepričanju avtorjev) primernejši. Slovenski pravopis iz leta 1935 npr. navaja zgolj zgled voz se je iztiril, pravopisni slovar iz leta 1962 pa ob zgledu vlak se je iztiril v oklepaju navaja še zvezo vlak je iztiril, vendar jo označuje s krožcem oziroma ničlo, s katero so v slovarju označene največje "besedne in slogovne spake in najhujše nebodijihtreba".

  V SSKJ-ju je zahteva že zelo omiljena, saj je se v sorodnem zgledu zapisan v oklepaju: zaradi plazu (se) je lokomotiva iztirila. Zanimivo pa je novejši pravopisni slovar iz leta 2001 osamosvojil glagolsko obliko s se in v podgeslu iztiriti se navaja spet zgolj možnost s se: Zaradi plazu se je lokomotiva iztirila. Ker gre očitno za prepis iz starejšega slovarja, ni čisto jasno, zakaj oziroma na podlagi katerega gradiva so se slovaropisci odločili za tak korak v ponovno normativno zaostrovanje. Kakšen premislek jih je pri tem vodil, pa je mogoče sklepati iz utemeljitve, ki jo še leta 1998 v jezikovnem brusu Jezik naš vsakdanji ponuja Janez Sršen. Po njegovem prepričanju je lahko glagol iztiriti zgolj prehodni, kar pomeni, da nujno potrebuje predmetno dopolnilo -- kakor rečemo zemeljski plaz je iztiril vlak, bi morali torej nujno reči tudi vlak se je iztiril (= je iztiril sam sebe).

  Sršen navaja tudi druge primere, ki naj bi to logicistično izbiro naredili bolj naravno, npr. ladja se je potopila, vlak se je prevrnil. Vendar pa že SSKJ navaja glagol iztiriti tudi kot neprehodni glagol -- sicer le v ekspresivnem pomenu, pa vendar: nepreh. fant je čisto iztiril. Da veliko uporabnikov razmišlja enako kot vi, dokazuje tudi gradivo iz korpusa Gigafida, kjer je za zvezo "vlak + (se) + iztiri" sicer precej zgledov s se (okoli 180), a jih je več (okoli 280) brez se. Pomenljiv je tudi podatek, da je velika večina zgledov s se iz časopisov (ki so pretežno lektorirani), velika večina zgledov brez se pa je z interneta, kar v Gigafidi pomeni več nelektoriranih kot lektoriranih besedil.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.