Sklanjanje večbesednih poimenovanj tipa »Toyota Yaris«
  • Vprašanje:

    V reklamah pogosto zasledimo primere tipa Naj bo tvoj prvi avto novi Toyota Yaris ali Zapelji se z novo Opel Corso. Mislim, da je jedro besedne zveze Toyota oz. Opel, tj. bi moralo biti Naj bo tvoj prvi avto nova Toyota Yaris in Zapelji se z novim Oplom Corsa. Imam prav?


    Odgovor:

    V rabi sta obe možnosti. 1. zgled. novi Toyota Yaris (z novo Opel Corso) in 2. zgled: nova Toyota Yaris (z novim Oplom Corso). Tako kot ste sami ugotovili, je v prvem zgledu jedro Yaris (oz. Corsa), v drugem zgledu pa Toyota (oz. Opel). Vendar je običajnejša izbira zveze novi Toyota Yaris, saj tako priporoča že SSKJ. Za ponazoritev je prikazana iztočnica opel iz SSKJ, ki z oznako neskl. pril. za opel usmerja k rabi novi Toyota Yaris.

    Aleksandra Bizjak Končar (september 2013)