×

Definicija vrinjene povedi
 • Vprašanje:

  Kaj je vrinjena poved?


  Odgovor:

  Jezikoslovni izraz »vrinjena poved« je zaradi svoje opisnosti mogoče razložiti kar dobesedno: gre za poved, ki se nahaja v drugi povedi kot vzklik, navedek ali drugače samostojna enota in ki skladenjsko ne vpliva na poved, v kateri se nahaja.

  Definicija samostojne povedi, kakršno najdemo v Enciklopediji slovenskega jezika J. Toporišiča, ki pravi, da je poved skladenjsko samostojno sporočilo, ki se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom, pri vrinjenih povedih ni nujno uresničena, saj vrinjeno poved navadno zapišemo z malo začetnico in brez končne pike (vprašaj in klicaj zaradi prepoznavnosti naklona pišemo).

  Slovenski pravopis navaja naslednje vrinjene povedi s končnimi ločili, npr.:

  Na gregorjevo – otec, še veš? – se ptički ženili so, za šolskim vrtom v mejici gostili se, pili so.

  Pred leti – da bi se ne bilo zgodilo nikoli! – sem spoznal tega človeka.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2013)


Prijavite se za odgovor