×

Stavčnočlenska določitev: »Zakaj ne smem molčati?«
  • Vprašanje:

    Imamo poved "Zakaj ne smem molčati?". Kaj je zakaj kot stavčni člen?


    Odgovor:

    Pri slovničnem opisu stavčnih zgradb je potrebno za določitev stavčnega člena upoštevati pomen, vprašalnico in položaj v stavčni zgradbi, kakor je pojasnjeno v Slovenski slovnici 2000: 606. Na osnovi teh meril lahko ugotovimo, da je v vprašalni povedi Zakaj ne smem molčati? krepko natisnjeni stavčni člen prislovno določilo vzroka, saj pomensko sprašuje po vzroku povedkovega dejanja, po njem se vprašamo z vzročnostnim prislovom (SS 2000: 409), ki ima v stavčni zgradbi primičen položaj (SS 2000: 625–626).

    Aleksandra Bizjak Končar (junij 2018)