×

Lažne novice ali fake news?
 • Vprašanje:


  Sem v terminološki zadregi pri uporabi termina lažne novice. Ali je prav, da v pogovorih s kolegi uporabljam angleški termin fake news, ker se pogovorno bolj uporablja kot slovenska različicalažne novice', ali bi morala zaradi obstajanja slovenskega termina uporabljati slednjega?


  Odgovor:

  Slovenski izraz za fake news so lažne novice. Kakor z veliko večino besed, ki jih prevzamemo iz drugih jezikov, je tudi s to tako, da smo fake news sprejeli hitreje kot uveljavili domač izraz lažne novice. A tudi to se je zgodilo: lažne novice danes že povsem ekvivalentno zamenjujejo citatno zapisano tujko.
  V knjižnem jeziku, tako pisanem kot govorjenem, svetujemo uporabo slovenskih izrazov, še zlasti, ker pri paru fake news in lažne novice ni nobenih pomenskih zastranitev, zaradi katerih bi prihajalo do pomenske neprekrivnosti.

  V pogovornem jeziku, ki ga uporabljate v zasebni rabi, je seveda odločitev prepuščena vam, s tem pa tudi odgovornost, da se vaše rabe »oprimejo« tudi sogovorniki. S tega vidika ste tudi družbeno odgovorni za svojo jezikovno izbiro. Jezikovnokulturno korektno bi bilo, da se v pogovoru z udeleženci, ki ne poznajo slovenskega termina, dotaknete tudi tega in svojo jezikovno izbiro utemeljite.

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (julij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.