×

Razlaga pomena besede »hermenevtika«
 • Vprašanje:

  Sem študent filozofije zadnjega letnika, in pri rutinskem pogledu v SSKJ – kolegici sem namreč želel podati koncizen osnoven pomen besede »hermenevtika« – sem odkril definicijo, ki nima prostora za stik z realno uporabo izraza ter s tokovi istoimenske znanosti zadnjih 200 let.

  Ker pa nisem prepričan, da je to pravi naslov za odpiranje tovrstnih vprašanj, naj za enkrat ostane samo pri tem. D. P.


  Odgovor:

  Spoštovani, strinjam se, da bo treba v novem slovarju (ki ga na Inštitutu za slovenski jezik pripravljamo) na prvem mestu podati definicijo hermenevtike v filozofiji. Kot pa ste verjetno opazili, ima razlaga besede hermenevtike v SSKJ oznako religiozno, kar pomeni, da je v tem primeru redaktor skušal podati definicijo hermenevtike, kot se razume v teologiji.

  Slovarsko delo vedno temelji na gradivu. Če si natančneje pogledate Uvod v 1. Knjigo SSKJ, lahko ugotovite, da je terminološko gradivo »nastalo deloma z izpisovanjem poljudnoznanstvenih del, srednješolskih učbenikov in strokovnih slovarjev, deloma pa s prispevki sto terminoloških svetovalcev« (str. XII). Redaktor na podlagi zbranega gradiva napiše geselski članek. Če je gradivo pomanjkljivo ali neustrezno, je posledično tudi razlaga.

  Razumevanje slovarskega dela, še posebej dela pri splošnih slovarjih, in poznavanje družbeno-kulturnega konteksta tistega časa (1. knjiga je izšla leta 1970) pripomore k bolj realnemu gledanju na slovarje.

  Vseeno pa se vam zahvaljujemo, saj je vsako opozorilo uporabnika dobrodošlo pri smernicah in ustvarjanju novega splošnega slovarja.

  Aleksandra Bizjak KončarNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.