×

Kaj je tu »napačnega« ali »napačno«?
 • Vprašanje:

  Ali se pravilno zapiše kaj je tu zanimivega (nenavadnega, lepega) ali kaj je tu zanimivo (nenavadno, lepo)? Meni bolje zveni kaj je tu nenavadnega, a se mi zdi, da to ni prav. Po neki logiki samostalnika bi bilo vprašanje verjetno kaj je tu lepo in odgovor tu ni nič lepega. Kaj pa če bi tam sicer bilo nekaj lepega? Bi bil potem odgovor tu je dosti lepega?


  Odgovor:

  Odgovor na vprašanje je povezan z razmerjem med osebkom in povedkom. Načeloma osebek zahteva, da povedek odraža vse lastnosti, ki jih ima samostalnik v vlogi osebka: osebo, število, spol in sklon (če ga ta lahko izraža).

  V vašem zgledu je osebek vprašalnica kaj, ki je srednjega spola (glej Slovenska slovnica 2000, str. 308). Zato je (posamostaljeni) pridevnik v povedkovem določilu srednjega spola:

  • Kaj [OSEBEK: srednji spol, imenovalnik] je tu zanimivo [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, imenovalnik]?

  V zgornjem zgledu je torej sklon povedkovega določila isti kot sklon osebka, tj. imenovalnik.

  Namesto imenovalniške oblike pa se ob osebku kaj in količinskih pridevniških prilastkih (pet, mnogo, nič) rada rabi rodilniška oblika, zato se lahko vprašamo:

  • Kaj [OSEBEK: srednji spol, imenovalnik] je tu zanimivega [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, rodilnik]?

  Medtem ko je ob vprašalnici kaj rodilniška oblika povedkovega prilastka edninska, je ob količinskih pridevniških prilastkih (npr. pet, nekaj) povedkov prilastek v ednini oz. množini:

  • Pet miz [OSEBEK: srednji spol, imenovalnik] je polomljenih [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, rodilnik, množina].
  • Nekaj mesa [OSEBEK: srednji spol, imenovalnik] je pokvarjenega [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, rodilnik, ednina].

  Da ima na rodilniško rabo posamostaljenega pridevnika v povedkovem določilu (zanimivega) vpliv vprašalnica kaj, se potrjuje ob tvorbi podobnega zgleda, v katerem je posamostaljni pridevnik jedro osebka in je možna samo rodilniška oblika:

  • Kaj zanimivega je tu?

  Če torej povzamemo, se vsi zgoraj navedeni zgledi lahko rabijo z rodilniško ali imenovalniško obliko povedkovega določila:

  • Kaj je tu zanimivega [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, rodilnik] ali zanimivo [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, imenovalnik]?
  • Nekaj mesa je pokvarjenega [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, rodilnik, ednina] ali pokvarjeno [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, imenovalnik, ednina].
  • Pet miz je polomljenih [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, rodilnik, množina] ali polomljeno [POVEDKOVO DOLOČILO: srednji spol, imenovalnik, ednina].

  Če na vprašanje Kaj je tu zanimivo/zanimivega odgovorite tako, da uporabite nedoločne števnike in količinske izraze (nekaj, mnogo, nič), potem je, kakor pravilno ugotavljate, odnosnica v rodilniku: nekaj/dosti/nič zanimivega.

  Od teh zgledov pa je treba ločiti primer, v katerem se vprašalni zaimek kaj rabi v prenesenem pomenu in je zato v povedkovem prilastku mogoče uporabiti samo imenovalnik (glej Toporišič SS, str. 309): Kaj (= 'ali') je tu zanimivo? Odgovor na tako vprašanje je: Ja, je zanimivo. Ne, ni zanimivo.

  Aleksandra Bizjak Končar (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.