×

Izbira ustreznega predloga: »z« ali »iz šole«
 • Vprašanje:

  Nisem povsem prepričana, kakšen je pravilen zapis.
  Je torej takole pravilno? Predvsem me zanima, ali se zapisuje iz večinskih šol ali z večinskih šol.
  Primer je takšen:
  Število otrok, ki so se iz večinskih OŠ prešolali na OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško.

  Pa še tole.
  Potek: Sedimo v krogu na stolih. Eden od učencev stoji na sredini. Ta oseba reče: »Nikoli še nisem« in doda konec stavka (na primer: »Nikoli še nisem jedel brokolija.«). Vsi, ki so to že počeli/videli/slišali …, morajo vstati in zamenjati stole.

  Je tako okej ali so potrebne ... za Nikoli še nisem v narekovajih?


  Odgovor:

  1. Zveza večinska šola se lahko veže tako s predlogom v kot na:

  Kakšne so prednosti in kakšne slabosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinske šole?
  Pri pouku naj bi bil tako na manjšinskih kot na večinskih šolah izpostavljen vidik večkulturnosti kot ene izmed posebnosti tega območja

  Vendar pa je treba v vaši konkretni povedi izhajati iz vezljivostnih lastnosti glagola prešolati (se). SSKJ sicer navaja, da pomeni 'premestiti koga iz ene šole na drugo', vendar je taka mešana raba predlogov iz parov* iz -- v* in z -- na nenavadna. Tudi raba je ne potrjuje, temveč kaže, da se glagol prešolati (se) prevladujoče veže s parom iz -- v, ko gre za krajevno premestitev, s parom z -- na pa, ko gre za premestitev z ene na drugo šolo:

  Ob selitvi sem se pri devetih letih prešolala iz Iga vasi v Stari trg, kar je bilo grozno, saj so vsi moji sošolci ostali v Iga vasi.
  Kar pomni, je bilo slikanje njena največja ljubezen, zato se je tudi prešolala s celjske gimnazije na oblikovalno šolo v Ljubljano.

  Svetujemo vam torej rabo para z -- na:
  Število otrok, ki so se z večinskih OŠ prešolali na OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško.

  2. V povedi, po kateri sprašujete, ob koncu premega govora v vsakem primeru manjka ločilo (prim. odgovor Ločila v premem govoru). Zapisati morate bodisi vejico ali pa -- kot predlagate sami -- tri pike, ki nakazujejo nedokončanost (kar je ubesedeno tudi v nadaljevanju povedi):

  Ta oseba reče: »Nikoli še nisem,« in doda konec stavka (na primer: »Nikoli še nisem jedel brokolija.«).
  Ta oseba reče: »Nikoli še nisem ...« in doda konec stavka (na primer: »Nikoli še nisem jedel brokolija.«).

  Tina Lengar Verovnik (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.