×

Sklanjanje besedne zveze »zli duhovi«
  • Vprašanje:

    Prosim za pomoč pri sklanjanju besedne zveze zli duhovi. Je 6. sklon: zlimi duhovi, zlemi duhovi ali zli duhovi (kot z žal ženami). V rabi so vse tri variante, e-pravopis ima zlemi duhovi.


    Odgovor:

    Pravilna oblika v orodniku množine se glasi z zlimi duhovi. Sklanjamo torej obe sestavini dvobesednega poimenovanja, saj imamo opravka z dvema samostojnima prvinama, tj. samostalnikom duh in pridevnikom zel. V rabi se pogosto pojavlja tudi oblika z zli duhovi, saj se pridevnik zel v sodobni slovenščini uporablja redko in večinoma le v določenih zvezah (npr. zli duhovi, zla usoda, zla slutnja), zato se pri govorcih slovenščine počasi izgublja občutek o samostojnosti prve sestavine.

    Tanja Mirtič (december 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.