×

Sta medmeta »hija« (slov.) in »yeehaw« (angl.) povezana?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je med angleškim kavbojskim vzklikom yeehaw (in podobnimi ustreznicami v drugih jezikih) ter slovenskim vzklikom jiha ali ija, ki naj bi spodbujal konja k delu, kakšna povezava.
  Za kako staro besedo pravzaprav gre in kje ima svoj izvor?

  Odgovor:

  Ljudje smo edina živa bitja, ki govorimo; papagaji imajo zmožnost zgolj oponašanja. In ko ljudje oponašamo živalske glasove, smo tudi mi neke vrste papagaji. Vsak jezik vsebuje izraze za živalske glasove in večina besed, ki opisujejo te glasove, je onomatopejskih. Posnemanje konjskega oglašanja (angleško npr. yee-haw, hee-how, iaah ali hiii, slovensko iha, jiha, ija ali i-ha-ha) torej slovnično uvrščamo med posnemovalne oz. onomatopejske medmete. Ti – kot že samo poimenovanje pove – posnemajo zvoke predmetov ali naravnih pojavov ter tudi glasove živali (npr. kikiriki, kuku, grrr, mijav, hov hov itd.). Yeehaw je sicer medmet, tipičen za ameriške (zlasti teksaške) kavboje in ga lahko večkrat slišimo tudi kot vzklik v napevih country glasbe, oponaša pa konjsko oglašanje.

  Povsem naravno in logično je torej, da različni narodi oz. govorci različnih jezikov živalske glasove slišimo, oponašamo in tudi zapisujemo precej podobno, čeprav obstajajo tudi izjeme, npr. slovenski petelin se oglaša s kikiriki, španski quiquiriquí, angleški pa cock-a-doodle-do. Prav tako različno zapišemo lajež psa: slovensko hov hov, angleško bow wow ali woof woof, nemško wau wau ali wuf wuf, italijansko bau bau in špansko guau.

  S tem zanimivim pojavom se je pri nas ukvarjala tudi ilustratorka Lila Prap, ki je leta 2004 izdala slikanico Mednarodni živalski slovar, ki vsebuje zapise oglašanja živali v več kot 50 jezikih sveta. Jezikoslovka Alenka Šivic-Dular pa je v članku Slovenske delovne velelnice za živino (v: Jezik in slovstvo 30 (1984/85), št. 5, 147–152) opisala izrazje, s pomočjo katerega se je človek v preteklosti sporazumeval z domačimi delovnimi živalmi (predvsem voli, kravami in konji) ter tako usmerjal njihovo gibanje in obnašanje.

  Tjaša Jakop (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.