×

Normativno razmerje med glagolskima sopomenkama »rabiti« in »uporabljati«
 • Vprašanje:

  Vesela sem, da obstaja možnost vprašati za strokovno mnenje, kadar smo v dilemi glede kakšnega jezikovnega ali pravopisnega vprašanja.

  Imam dve vprašanji. Prvo je o uporabi besede rabiti. Npr. Knjiga mu je rabila kot priročnik za ... (primer sem si izmislila, slišimo in beremo pa tako uporabo besede rabiti v medijih). Kot razumem namen uporabe besede, bi bila primerna beseda služila (namesto rabila) ali pa bi isto povedali kako drugače, manj nerodno. Sama rada uporabljam besedo potrebovati namesto rabiti (po priporočilu J. Gradišnika), npr. Ne potrebuješ nove obleke. Beseda rabiti mi nekako ni ljuba.

  Drugo vprašanje pa je o ustavi. V četrtem poglavju (podpoglavje Državni zbor) piše v 82. členu (poslanci) tako: Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila. Ni mi jasna beseda kakršna koli. Pomeni mogoče, da so vezani le na določena navodila? Ali pa je mišljeno, da niso vezani na nikakršna navodila?


  Odgovor:

  Če opazujemo glagol rabiti s skladenjsko-pomenskega vidika, ugotovimo, da je njegovo rabo v povedi Knjiga mu je rabila kot priročnik za ... mogoče opredeliti skladno s tretjim pomenom tega glagola v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, torej kot »glagol z oslabljenim pomenom". Kaj to pomeni? To pomeni, da svoj polni pomen izraža le v zvezi s samostalnikom, v našem primeru je to predložna zveza kot priročnik. Tako rabo glagola rabiti pa naš aktualni normativni priročnik (Slovenski pravopis 2001) ovrednoti kot manj priporočljivo, zato priporoča ustreznejšo glagolsko različico, tj. uporabljati: rabiti sobo za skladišče --> uporabljati sobo za skladišče. Vzporedno tudi: Knjiga mu je rabila kot priročnik za ... --> Knjigo uporablja kot priročnik za ...

  Zaimek kakršen koli je poljubnostni zaimek, ki izraža poljubnost kakovosti, lastnosti, značilnosti osebe ali stvari (po SSKJ). V kontekstu vaše povedi to pomeni, da poslanci niso vezani na nikakršna navodila.

  Aleksandra Bizjak Končar (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.