×

Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja
 • Vprašanje:

  Na neki razstavi Biblij sem na enem od panojev videl napisan naslov BIBLIJE IZ 15. DO 19. STOLETJA. Zanima me, ali je ta zapis pravilen ali pa bi bilo pravilneje zapisati BIBLIJE OD 15. DO 19. STOLETJA. In če je pravilen prvi zapis, bi me zelo zanimalo, s katerim slovničnim pravilom bi se ga dalo zagovarjati.


  Odgovor:

  Predlogi, ki nastopajo v parih (v – iz, na – z, od – do, za – izza ...), so najpogosteje uporabljeni za izražanje prostorskih pomenov, par od – do pa izraža neko začetno in končno mero, ki je lahko prostorska ali časovna, pa tudi količinska: od Kopra do Maribora, od januarja do septembra, od sto do tisoč ...

  Med zgradbama, ki ju navajate, bi lahko šlo tudi za pomensko razliko:

  • BIBLIJE IZ 15. DO 19. STOLETJA 'spremljamo Biblije iz 15. stoletja vse do 19. stoletja'
  • BIBLIJE OD 15. DO 19. STOLETJA 'kakšne so bile Biblije v obdobju od 15. do 19. stoletja'

  Težko je presoditi, za kakšno razstavo je šlo v vašem primeru, vendar predvidevamo, da so bile razstavljene Biblije, ki so nastale v obdobju od 15. do 19. stoletja. Zato je na razstavnem panoju najbrž prišlo do izpusta, ustrezneje pa je rabiti predložni par pa od – do:

  • BIBLIJE[, nastale] od 15. do 19. stoletja
  • BIBLIJE[, nastale v obdobju] od 15. do 19. stoletja

  Helena Dobrovoljc (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.