×

Stopnjevanje pridevnikov oz. izražanje preseganja
  • Vprašanje:

    Ali je stopnjevanje vrhunskibolj vrhunskinajbolj vrhunski pravilno?


    Odgovor:

    V svetovalnici smo o stopnjevanju pridevnikov že pisali (Stopnjevanje pridevnikov: opisno ali z obrazilom?), v zvezi z vašim vprašanjem pa je treba poudariti, da gre pri stopnjevanju v izhodišču za pomensko kategorijo, zato je način izražanja stopnje ali poudarka v veliki meri odvisen od avtorjeve namere in učinka, ki ga želi doseči. Ker oblika obrazilnega stopnjevanja za pridevnik vrhunski (*vrhunskejši) v slovenščini ne obstaja, prav tako je ne predvideva Slovenski pravopis 2001, bi bila njena navedba v besedilu, če že ne napačna, pa vsaj zelo opazna. Možnost opisnega stopnjevanja, tj. bolj vrhunski, najbolj vrhunski, se zdi sicer bolj sprejemljiva, vendar pa je hkrati stilno vprašljiva, saj že sam pridevnik vrhunski izraža veliko stopnjo neke lastnosti. V rabi se denimo za namen dodatnega stopnjevanja ali poudarjanja ob pridevniku vrhunski običajno rabijo prislovi kot: zares, resnično, res, nesporno in nedvomno.

    Polona Gantar (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.