×

Sklanjanje francoskega priimka »Hermite«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanja francoski priimek Hermite (francoski matematik). Ali pri sklanjanju -e ostane ali izgine?


  Odgovor:

  Priimek francoskega matematika Charlesa Hermita izgovorimo kot [ermít], končni nemi e pri pregibanju in tvorjenju svojilnega pridevnika izpuščamo:

  • Charles Hermite, Charlesa Hermita, Charlesu Hermitu, Charlesa Hermita, pri Charlesu Hermitu, s Charlesom Hermitom;
  • Hermitov

  Pravilo, ki izhaja iz dosedanjih pravopisnih priročnikov in ga v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU skušamo posodobiti z morebitnimi novimi dognanji, pri samostalnikih moškega spola namreč pravi, da se nemi e ohranja le:

  (1) v angleških in francoskih imenih (in izpeljankah, npr. svojilnih pridevnikih, iz njih), ki se končajo na -ge ali -ce (Lesage Lesagea – Lesageev; Maurice Mauricea – Mauriceov) ter

  (2) v primerih, ko je nemi del pisnega izglasnega sklopa (ue, ee, oe ...), npr. ue, izgovorjenega kot [i] (Bellevue Bellevueja – Bellevuejev), ne pa tudi v primerih kot Dominique Dominiqua – Dominiquov. (Gl. Sklanjanje imena »Dominique«.)

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)