×

Naglaševanje tujih imen  • Prosim, koliko je treba upoštevati naglas pri tujih osebnih imenih, kadar so uporabljena v slovenskih besedilih? Velikokrat so denimo francoska imena zapisana z vsemi naglasi. Lahko pa tudi poudarek v tujem jeziku pomeni povsem kaj drugega, kot velja v slovenščini; tak primer je madžarski priimek Orbán - znamenje nad a ima čisto drug pomen, v izgovoru je v bistvu poudarjen začetni O. Menim, da je bolje v naših besedilih te naglase izpustiti in jih uporabiti le, kadar se želimo izogniti kaki dvoumnosti.
Prijavite se za odgovor