×

Slovensko poimenovanje vrste »Monachus monachus«
 • Vprašanje:

  Kolikor vem, se v slovenski znanosti za vrsto sredozemskega tjulnja z latinskim imenom Monachus monachus uporablja smešno zveneče ime sredozemska medvedjica. Zanima me ali je to zgolj slabo prevzeto iz hrvaške medvjedice, kar je tudi dalmatinsko ljudsko ime za to žival, ali pa je na novo tvorjeno iz pridevnika medvedji . Prav tako me zanima, če imajo Slovenci nad Trstom* svoje ime za to žival, in če ne zakaj je ne imenujemo sredozemska medvedka, kar zveni slovenskem ušesu še najprijaznejše in je prav tako dobeseden prevod hrvaške medvjedice.
  Hvala

  *http://www.sbic.it/index.php?page=foca-monaca navaja sodobno pojavljanje te vrste pod Devinom in Nabrežino


  Odgovor:

  Najstarejšo navedbo zoonima medvedjica, ki je danes splošno uporabljani termin za vrsto sredozemskega tjulnja Monachus monachus, najdemo leta 1907 v Prirodopisu živalstva (Za nižje razrede srednjih šol), ki ga je sestavil Ivan Macher: »Med raznimi vrstami tjulenjevega rodu omenjamo medvedjico (der Seebär), ki se nahaja, dasi le poredko, celo v Jadranskem morju.«

  Pred tem je Fran Erjavec leta 1875 za nemško Seemönch ‘Phoca monachus’, ki ne omenja, da bi ta vrsta tjulnja bila znana tudi v Jadranskem morju, uvedel kalk morski menih, a se kljub uporabi pomensko enako motiviranih oznak za Monachus monachus v drugih jezikih, npr. v it. monaca/monaco di mare, foca monaca, frc. moine, agl. Mediterranean monk seal, pri nas ni uveljavil. Vse kaže, da je bil neologizem medvedjica v slovensko terminologijo kot poimenovanje za tjulnja Monachus monachus, ki se je še med 17. in 19. st. pojavljal v okolici Trsta in tudi v Kopru (Boris Kryštufek, Sesalci Slovenije, 1991), uveden kot kalk nemškega Bärenrobbe (← Bär ‘medved’ + Robbe ‘tjulenj’; dobesedno ‘medvedji tjulenj’), ki je bil narejen s posamostaljenjem iz pridevnika medvedji, ženski spol pa je narekoval spol nemškega samostalnika Robbe in ne slovenskega ustreznika tjulenj: medvedjimedvedj-ica. Slovenski termin medvedjica je torej nastal neodvisno od hrvaškega medvjedica, ki je bil poknjižen iz medvȉdica kot čakavske ženske oblike k (morskȋ) medvȋd ‘Monachus monachus’ (Čakavisch-deutsches Lexikon; Vojmir Vinja, Jadranska fauna).

  Le Miroslav Zei v knjigi Iz življenja sesalcev (1957) navaja varianto medvedica, ki jo je iz uveljavljene medvedjica verjetno pod vplivom medvjedica popravil, ker se mu je zdela »nenavadna«, saj v slovenščini izpridevniški samostalniki na -j-ica niso prav pogosti.

  V slovenski ljudski terminologiji oznaka za tega sredozemskega tjulnja, ki bi lahko bila le kraška narečna, ni bila evidentirana.

  Sprememba ali zamenjava znanstvenega termina je praviloma predmet konsenza stroke, ki ji pripada.

  Metka Furlan (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.