×

Odločanje med polstavčnim in besednozveznim izražanjem
  • Vprašanje:

    Ali je besedna zveza nižje cene od dovoljenih namesto cene, nižje od dovoljenih pravilna oziroma dopustna?


    Odgovor:

    Dopustno je tako besednozvezno kot tudi polstavčno izražanje, izbira med njima pa je odvisna od tega, v kolikšni meri želimo poudariti s pridevnikom izraženo lastnost samostalnika. To poudarjanje se stopnjuje z večjo razvidnostjo, ki je večja pri uporabi polstavka (cene, nižje od dovoljenih) in še večja pri uporabi odvisnika (cene, ki so nižje od dovoljenih).

    Helena Dobrovoljc (december 2013)