×

Slovenjena češka zemljepisna imena: »Karlovy Vary« ali »Karlovi Vari«?
 • Vprašanje:

  Kako pravilno pišemo češka zemljepisna imena, npr. Karlovy Vary ali Karlovi Vari itd.?


  Odgovor:

  Pravila SP 2001 določajo, da imena mest puščamo nepodomačena, ne glede na to, ali so eno- ali večbesedna (New York, KölnStockholm, Uppsala, Tarragona …).

  Pravila dopuščajo tudi izjemo, in sicer v členu 189, pri kategoriji »nekaterih bolj znanih krajev«, ki imajo že tradicionalno podomačeno podobo (Firence, Pariz, Bruselj, Ženeva, Lozana, Lizbona, Praga, Plzen, Varšava, Krakov, Lodž, Jeruzalem, Čenstohova, Peking) …

  Slovar SP 2001 konkretizira pravopisna pravila, in pri nekaterih bolj znanih čeških krajih narekuje podomačen zapis, kar lahko povezujemo s pravilom v členu 189. Namesto izvirnih oblik Karlovy Vary, České Budějovice, Plzeň uveljavlja pisno podomačene oblike Karlovi Vari, Češke Budjejovice, Plzen …, zapisane brez diakritičnih znamenj in neslovenskih črk.

  Pravopisno pravilo potrjuje tudi pregled rabe, npr. v korpusu Gigafida 2.0:
  Karlovi Vari – 534
  Karlovy Vary – 294

  Češke Budjejovice – 121
  České Budějovice – 3

  Plzen – 631
  Plzeň – 7

  Helena Dobrovoljc (oktober 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.