×

Pogosti medicinski izrazi in raba vezaja (»kardiovaskularen« in »srčno-žilen«)
 • Vprašanje:

  S skupino sodelavcev bi radi razčistili dvoma v izrazoslovju, ker pripravljamo strokovno besedilo, nismo pa povsem prepričani, kako je v slovenščini najbolj pravilno, oz. primerno.

  Angleški izraz "cardiovascular" je še vedno pogosto preveden v termin kardiovaskularen, kar je pač tujka, v slovenščini pa se poraja nekaj dvomov. V SSKJ najdemo izraz srčno-žilen (ki prevladuje tudi v strokovnem slovstvu), le v sinonimnem slovarju pa srčnožilni. Nekoliko drugače se v pismenih prispevkih pogosto uporablja termin možganskožilni in redkeje možgansko-žilni, vsaj takšen je občutek – sicer sodeč po številu najdenih pojmov v spletnih iskalnikih je ta zadnja trditev bolj na trhlih nogah.

  Ali bi bila možna pomenska razlika v obeh izrazih? Npr. srčno-žilni izključno za žile, ki napajajo srce (venčne, koronarne žile)? Srčnožilni pa na splošno srce in ožilje, ki v kliničnem pomenu besede nastopata kot celota?

  Drugo vprašanje se nanaša na izraza bolnik, oz. pacient. Ali gre za enakovredna izraza? Kolikor smo seznanjeni, je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov dobesedno izbrisala termin bolnik iz strokovnih smernic in protokolov. Uporabljajo izključno izraz pacient, kar se nam ne zdi ustrezno, niti pravilno. V SSKJ in Slovenskem Medicinskem slovarju oba izraza nekako sobivata.


  Odgovor:

  Veliko prirednih zloženk, ki jih prevzamemo iz angleščine, ima prvo sestavino okrajšano, npr. angl. euroatlantic = slov. evroatlantski = slov. evropsko-atlantski ‘evropski in atlantski’.

  Kot je razvidno iz primera, v slovenščini obstajata tako dve različni pisni možnosti za isti pomen (take zloženke imenujemo vezalne zloženke):

  • arteriovenski ali arterijsko-venski ‘arterijski in venski’;
  • cerebrospinalen ali cerebralno-spinalen 'cerebralen in spinalen';
  • kardiovaskularen ali kardialno-vaskularen 'kardialen in vaskularen'.

  Zlasti v medicini je zloženk z okrajšano sestavino več, npr.: cerebrospinalen, kardiovaskularen

  Čeprav gre za terminološko izrazje, zlasti zaradi prehajanja terminov v splošno rabo jezikoslovci skrbijo tudi za jezikovnokulturno usmerjanje in opozarjanje na možnost slovenskih ustreznic, pri katerih pa krajšanje prve sestavine pogosto ni aktualno.
  Tako se npr. cerebrospinalen podomačeno uporablja kot možgansko-hrbtenjačen, kardiovaskularen kot srčno-žilen. Pomen pisnih variant je torej enak in ne priporočamo iskanja razlikovalnih prvin.

  Morda še opozorilo:
  Nekaj zmede pri interpretaciji povzroča v teh primerih neskladje med aktualnimi normativnimi slovarji, saj slovar Slovenskega pravopisa 2001 tudi nekatere zloženke z okrajšano sestavino zapisuje z vezajem (arterio-venski, ne pa cerebrospinalen ali kardiovaskularen), najbrž zato, da bi se izpostavilo priredno podstavo. SSKJ2 pa v nobeni od svojih izdaj ne zapisuje vezaja, torej: arteriovenski, cerebrospinalen, kardiovaskularen, a pri slednjem usmerja na srčno-žilen, kar pa ni usklajeno s sinonimnim slovarjem, kot ste opazili.

  Na drugi del vašega vprašanja (pacient – bolnik) je bilo že odgovorjeno v Terminološki svetovalnici:
  https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/varstvo-pacientov#v

  Helena Dobrovoljc (november 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.