×

Neknjižnost izražanja svojine s predlogom: »pulover od Mojce«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je slogovno neustrezno napisati pulover od Mojce?


  Odgovor:

  Najbolj prototipičen način za izražanje svojine v slovenščini je z rabo svojilnega pridevnika. Pri tem uporabljamo tri obrazila:

  • -ov: očetov telefon
  • -ev (za govorjenimi c j č ž š dž): moževa knjiga
  • -in: Mojčin pulover

  Samostalnik je ob tvorbi pridevnika lahko podvržen tudi glasovnim premenam (a), daljšanju osnove (b) in krajšanju osnove (c) ali tudi več spremembam hkrati (č), npr.:
  (a) mamica – mamičino kolo
  (b) Jože – Jožetov avtomobil
  (c) šipek – šipkov čaj
  (č) pisec – piščeva nagrada

  Našteto je ob upoštevanju vseh zahtev slovnične pravilnosti najbrž razlog, da se je začelo v pogovorni slovenščini iskati izrazno lažje načine, ki niso povezani s tvorjenjem novih besed. Izražanje s predložno zvezo (pulover od Mojce) je danes razširjeno, a le v nestandardni slovenščini. Poenostavljanje ni le slovenska značilnost: podobno je v nemščini, v kateri rodilniško svojino (Das Auto meines Vaters) vse bolj izpodriva dajalnik (Das Auto von meinem Vater).

  V slovenščini je torej predložna zveza z rodilnikom pulover od Mojce neknjižna, značilna za pogovorni jezik.
  Opozorimo še na dvoje:
  (1) Rodilnik brez predloga srečujemo zlasti v starejši slovenščini (najbrž pod vplivom nemščine), najpogosteje v pesemskem jeziku (hiša očeta) in s pridevnikom (hiša mojega očeta).
  (2) Povsem slogovno nevtralna je rodilniška svojina v primerih, ko je samostalnik, ki je nosilec svojine, izvorno pridevniški:

  • Koseski – pesmi Koseskega;

  ali ko je treba izraziti svojino osebe z večbesedneim imenom:

  • Jovan Vesel Koseski – pesmi Jovana Vesela Koseskega.

  Helena Dobrovoljc (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.