×

Določanje prislovnega določila
 • Vprašanje:

  Za katero prislovno določilo gre v naslednjem primeru:

  • Nagrade bodo podelili na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.


  Odgovor:

  Poved lahko stavčnočlensko analiziramo na tri načine, analiza je odvisna od tega, kako razumemo posamezne sestavine povedi.

  1. Celotna zveza na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je lahko prislovno določilo kraja, torej odgovor na vprašanje, kje bodo podelili nagrade. Če celotno zvezo označimo kot prislovno določilo kraja, je ob slovenskem kulturnem prazniku le prilastek, s katerim pridamo informacijo o proslavi, z njim pojasnimo, za katero proslavo gre. V celotni zvezi nas torej ne zanima informacija o časovni umeščenosti proslave. Prilastek ob slovenskem kulturnem prazniku bi lahko nadomestili tudi s prilastkom na levi strani – tako bi lahko npr. napisali tudi na osrednji kulturni proslavi.

  2. Celotna zveza na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je lahko prislovno določilo časa, torej odgovor na vprašanje, kdaj bodo podelili nagrade. Informacija o časovni umeščenosti je sestavljena iz dveh podatkov, in sicer, da bodo nagrade podelili, (1) ko bo potekala proslava, (2) ta proslava bo ob slovenskem kulturnem prazniku. Tovrstno razumevanje lahko utemeljimo s pretvorbo prislovnega določila časa v časovni odvisnik: Nagrade bodo podelili, ko bo potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazniku.

  3. Celotno zvezo na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku pa lahko razumemo tudi dvodelno, pri čemer je prvi del informacija o kraju, drugi del pa informacija o času proslave – na osrednji proslavi je tako prislovno določilo kraja, saj odgovarja na vprašanje, kje bodo podelili nagrade, ob slovenskem kulturnem prazniku pa je prislovno določilo časa, ki odgovarja na vprašanje, kdaj bodo nagrade podelili. Da lahko zvezo razumemo dvodelno, lahko pokažemo s preprosto zamenjavo besednega reda povedi, pri čemer se pomen povedi ne spremeni: Ob slovenskem kulturnem prazniku bodo nagrade podelili na osrednji proslavi. Prvi del povedi odgovarja na vprašanje, kdaj bodo podelili nagrade, drugi del pa, kje jih bodo podelili.

  Manca Černivec (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.