×

Stopnjevanje prislovov
 • Vprašanje:

  Zakaj je treba po SP-ju prislov težko obvezno stopnjevati z j (s čimer zabrišemo razliko med prislovom in pridevnikom), pri lahko pa imamo na izbiro tudi obliko brez te podaljšave?


  Odgovor:

  Pravila Slovenskega pravopisa 2001 (člen 990) določajo, da so prislovi iz primernikov enaki obliki za srednji spol, v vašem primeru torej:

  težek – težjitežje

  lahek – lažji lažje.

  Če se končujejo na -jše, -šje, -žje, -čje, pa pravopis dopušča obe možnosti, torej: težje/teže in lažje/laže.

  Dejanska jezikovna raba v obeh primerih izkazuje prednost na strani različice z j, torej težje in lažje.

  Polona Gantar (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.