×

Kako je prav: »Kje se kupi vžigalice?« ali »Kje se kupijo vžigalice?«
 • Vprašanje:

  Razmišljam, iščem po spletu, a odgovora ne najdem.
  Gre za dilemo, ali sta pravilni obe obliki in zakaj oz. katera je priporočljivejša:

  • Kje se kupi vžigalice?
  • Kje se kupijo vžigalice?


  Odgovor:

  Ustrezni sta obe obliki, čeprav njun skladenjski pomen ni povsem enak, tj. ustreznost rabe ene ali druge oblike je odvisna od tega, kaj želimo z njo izraziti.

  1. Pri množinski glagolski obliki, ki se v številu ujema s samostalnikom v imenovalniku množine, gre za trpnik: vžigalice kot neživi nečloveški udeleženec dejanja ne morejo kupiti same sebe (obratno bi veljalo za primer z živim človeškim udeležencem dejanja, npr. Otroci se umivajo/kopajo ali pri slavni Urša Plut se išče [če išče smisel življenja]), to dejanje izvaja neimenovani vršilec dejanja.
   Torej (tvornik : trpnik): kdo [vršilec] kupi vžigalice [predmet/prizadeto] : vžigalice [izpostavljen predmet/prizadeto v imenovalniku] se kupijo (od koga [(tudi iz stilnih razlogov) neimenovani vršilec]).
   Oblika vžigalice [izpostavljen predmet/prizadeto v imenovalniku] so kupljene (od koga) v sedanjiku izraža zlasti rezultativno stanje po izvršenem dejanju, ne trpnika.

  2. Pri edninski glagolski obliki gre za t. i. splošnovršilskost, kjer (poljubni, kateri koli) vršilec sicer tudi ni imenovan, se pa nanj kljub njegovi neizraženosti nanaša edninska glagolska oblika, medtem ko predmet/prizadeto vedno stoji v tožilniku, torej: (kdor koli, poljubno kdo, vsakdo)[neimenovani vršilec] kupi vžigalice [predmet/prizadeto] --> (dejansko izraženo) vžigalice se kupi.
   Da tu ne gre za trpnik, je vidno po tem, da se se kot izrazilo splošnovršilskosti lahko pojavlja tudi ob neprehodnih glagolih, ki trpnika ne tvorijo, npr. tod se hodi na Triglav; v razredu se sedi pri miru ipd. V primerjavi s trpnikom je pri izražanju s splošnovršilskostjo pogosto prisotne vsaj nekaj naklonskosti: kje se [lahko] kupi vžigalice, tod se [navadno, pričakovano] hodi na Triglav; v razredu se [navadno, pričakovano, je treba] sedi pri miru.

  Več o odnosu med trpnostjo in splošnovršilskostjo si lahko preberete npr. Toporiščevi Slovenski slovnici (2004: 504) ali v odgovoru v Jezikovni svetovalnici, v povezavi z rabo rodilnika zanikanja pa npr. tu v Jezikovni svetovalnici in na straneh 225–226 prispevka s Simpozija Obdobja 38.

  Domen Krvina (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.