×

Ločila pri navajanju intervala
 • Vprašanje:

  V specifičnih medicinskih znanstvenih prispevkih pogosto navajamo rezultate raziskav, ki vključujejo tudi statistične podatke, kot je interval zaupanja. Zanima me, kateri zapis je najbolj ustrezen (če sploh kateri izmed spodaj navedenih):

  • povprečje je bilo 7,7 meseca (95% IZ: 6,7-8,8) <vezaj bi praviloma moral biti pomišljaj>
  • povprečje je bilo 7,7 meseca, 95% IZ [6,7, 8,8]
  • povprečje je bilo 7,7 meseca (95% IZ: 6,7, 8,8)
  • povprečje je bilo 7,7 meseca (95% IZ: 6,7-8,8)
  • povprečje je bilo 7,7 meseca [95% IZ: 6,7; 8,8]
  • povprečje je bilo 7,7 meseca (95% IZ 6,7-8,8) <tudi tukaj s pomišljajem>
   Prosim vas za pomoč pri rešitvi dileme glede pozicije in vrste ločil pri takšnih navedbah.


  Odgovor:

  Če izhajamo zgolj iz pravopisnih pravil SP 2001, je mogočih več zapisov, pri tem upoštevamo naslednja načela (povezave vodijo na gesla v ePravopisu):

  1. Zapis vejice
   Vejica je levostično ločilo, le kot znamenje meje med celim številom in decimalko je obojestransko stična: 7,7 meseca

  2. Znamenje za odstotek
   Znamenje za odstotek pišemo nestično s številko: 95 %
   Svetujemo rabo nedeljivega presledka med številko in znamenjem.

  3. Stični pomišljaj v pomenu 'do' – predložni pomišljaj
   Predložni pomišljaj nadomešča predložni par od – do in ga pišemo stično: 6,7–8,8

  4. Alinejno uporabljamo pomišljaj in ne vezaja.

  5. Pri navajanju intervalov zaupanja se v stroki uporablja oglati oklepaj, med mejama intervala je levostična vejica.

  Ustrezen zapis je torej
  – povprečje je bilo 7,7 meseca, 95 % IZ [6,7, 8,8]

  Najustreznejši odgovor bi dobili pri strokovnjakih za statistiko, napisano je le pogled, pri katerem izhajamo iz dogovornih pravopisnih pravil za rabo ločil. Zato vam svetujemo, da o ustreznem zapisu povprašate strokovnjake za statistiko.

  Helena Dobrovoljc (marec 2020)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.