×

Predložna in rodilniška vezava, če samostalniku sledi številka
 • Vprašanje:

  V naših besedilih se pogosto pojavljata besedni zvezi, ki se v angleščini glasita:

  • ADDENDUM NO 1 TO PROVISIONAL LIST OF "A" ITEMS

  in

  • ADDITION NO 1 TO PROVISIONAL LIST OF "A" ITEMS.

  Zanima me, ali lahko

  • prvo besedno zvezo v slovenščini prevajamo kot DODATEK št. 1 K ZAČASNEMU SEZNAMU TOČK POD „A“ (v skladu z internim dogovorom namreč besedo "dodatek" uporabljamo s predlogom "k" in ne z rodilnikom)

  ter

  • drugo besedno zvezo (tu se beseda "dopolnitev" veže z rodilnikom) kot DOPOLNITEV št. 1 . ZAČASNEGA SEZNAMA TOČK POD „A“.

  Če povzamem: je torej v prvem primeru možna predložna vezava in v drugem primeru rodilniška vezava, če samostalniku v obeh primerih sledi številka?


  Odgovor:

  Seveda je možna, dvom je odveč. Najboljši slovar (SSKJ) nam v geslu dodatek ponuja ponazarjalni primer s predlogom k: dodatek k razlagi, k zapisniku, v geslu dopolnitev pa glagolniku od dopolniti sledi dopolnilo v rodilniku: dopolnitev zalog, odlok o spremembi in dopolnitvi predpisov, prizadeval si je za dopolnitev samega sebe. Tako je tudi v obeh primerih iz vprašanja, v katerih samostalniku sledi številka: predložno ali rodilniško vezavo določa vsakokratni samostalnik v jedru besedne zveze (in ne dopolnilo), in to tako močno, da le stežka dopušča stilistično variiranje: zvezi dodatek zapisnika ali dopolnitev k zalogam sta težko razumljivi, slabi in nepričakovani.

  Peter Weiss (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.