×

Začetnica pri nekaterih (ne)standardiziranih zemljepisnih imenih: »Panonska kotlina«, »Karpatski bazen« ...
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilni zapis (velika ali mala začetnica) naslednjih zemljepisnih pojmov:

  • Pokrajinski imeni (Z)GORNJA ŠTAJERSKA in SREDNJA ŠTAJERSKA. Pravopis navaja le Spodnjo Štajersko.
  • OSREDNJA SLOVENIJA.
  • SREDOZEMSKA KOTLINA.
  • PANONSKA KOTLINA ter PANONSKI in KARPATSKI BAZEN.
  • OBPANONSKE POKRAJINE.
  • DOLINA TRIGLAVSKIH JEZER.

  Prosim tudi za utemeljitev zapisov.


  Odgovor:

  Dolina Triglavskih jezer
  Odgovor na vprašanje, kako zapisati Dolina Triglavskih jezer, smo že utemeljili: Kako pravilno zapisati Triglavska sedmera jezera.

  Pokrajinska imena pišemo z veliko začetnico, to velja tudi, če imena prevajamo:
  Zgornja Štajerska je slovensko ime za nemško Hochsteiermark, Srednja Štajerska je slovensko ime za nemško Steiermark, Spodnja Štajerska pa je prevod nemškega imena Untersteiermark, ki označuje slovensko Štajersko.

  Obstaja tudi druga delitev, ki deli slovensko Štajersko na Zgornjo/Gornjo (Maribor, Slovenske gorice, Ptuj, Ormož ...) in Spodnjo Štajersko (Savinjska dolina, Celje, Šoštanj, Bizeljsko ...).

  O imenih regij in njihovih različicah smo že pisali: Kako pišemo razvojne in kako statistične regije.

  Imena kotlin kot reliefnih oblik pišemo z veliko začetnico: Celovška kotlina, Ljubljanska kotlina, Velenjska kotlina, Panonska kotlina. Sredozemske kotline med imeni, navedenimi v Slovarju slovenskih eksonimov (portal Termania), ni, saj namesto tega v slovenščini uporabljamo kar termin Sredozemlje. Sicer je izraz vzet iz angleščine. Panonski bazen v nekaterih jezikih, zlasti v madžarščini, imenujejo tudi Karpatski bazen. Ne glede na to, da je pri nas v rabi termin Panonski bazen, je tudi Karpatski bazen sopomensko ime, pišemo ga z veliko začetnico.

  O obpanonskih pokrajinah in neskladju med učbeniškimi zapisi smo pisali že tule: Kako pisati imena slovenskih pokrajin.


  Kot je videti iz vsega povedanega, je v rabi precejšnja zmeda, saj so nekatera poimenovanja zgolj opisna, kot je razvidno iz zadnjega citiranega odgovora, v nekaterih učbenikih zadnjega obdobja pa se zdaj pojavljajo imenski zapisi teh poimenovanj in dajejo vtis, kot da gre za imena, ki jih je sprejela geografska stroka (Obpanonski, Obsredozemski ipd.). Teh podatkov žal nimamo, a menimo, da je treba rabo v osnovnošolskem učbeniku uskladiti s standardiziranimi različicami imen.

  Druga težava, ki se kaže, je povezana s prevajanjem. Že primerjava pojmov v različnih jezikih na Wikipediji kaže, da se tudi terminološko imensko izrazje od jezika do jezika razlikuje. Prevajanje imenskih terminov tipa Panonski bazenKarpatski bazen je v smislu ohranjanja slovenske terminologije sicer sporno, z vidika imenskega značaja prevodov pa ni nobenega dvoma, da je tudi Karpatski bazen lastno ime in njegov zapis z veliko začetnico ni vprašljiv.

  Razprava o zemljepisnih imenih torej ni pomembna zgolj zaradi rabe male ali velike začetnice, temveč tudi zaradi razrešitve drugih standardizacijskih vprašanj.

  Helena Dobrovoljc (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.