×

Razlika med »pokoren« in »poslušen«
 • Vprašanje:

  Kakšna je vsebinska razlika med pridevnikoma pokoren in poslušen? V katerih primerih se kateri uporablja?


  Odgovor:

  Pridevnikoma poslušen in pokoren je skupen pomen 'ki se podreja oblasti, gospostvu koga'. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali se pridevnika res razlikujeta v tem, da se prvi uporablja tudi v pomenu sinonima ubogljiv, pri katerem ne gre nujno za podrejenost do neke institucionalizirane avtoritete, kot njegov pomen členi SSKJ2. Pridevnik pokoren je, kot kaže gradivo, res tipično rabljen za označevanje poslušnosti v odnosu do take vrste avtoritete, zaradi česar je npr. kolokacija poslušen otrok povsem običajna, pokoren otrok pa manj, vendar najdemo tudi zglede njegove rabe pri poslušnosti do avtoritete, ki nima uradnega položaja:

  • Ne želite biti nekomu kar tako pokorni. Tak človek mora imeti neko vlogo v vašem življenju, da mu sledite. Ne gre za uradni položaj, temveč za osebni odnos: nekaj dobivate od njega.

  Pridevnikoma je po pomenu blizu tudi pridevnik ponižen, ki pa se od njiju razlikuje s svojim dodatnim pomenom 'tak, ki podcenjuje svoj pomen, vrednost'. Poleg tega pa se v primerjavi z njima redko veže s samostalnikom v dajalniku, npr.:

  • Poveličujejo žensko, ki je doma, skrbi za dom, je krotka in ponižna možu.

  Pridevnik ponižen se pogosteje veže s predlogoma pred (kom) ter do (koga).

  Beseda pokoren nastopa v vlogi sestavine frazema sluga pokorni/ponižni, vendar je varianta s prvim pridevnikom veliko bolj pogosta. Pridevnik poslušen se v vlogi sestavine tega frazema ne pojavi.

  Matej Meterc (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.