×

Ujemanje in zveza »dva ali več« v osebku
 • Vprašanje:


  Zanima me, po katerem načelu naj se ravnam, da bo povedek v pravem številu.

  Ali so navedeni primeri pravilni:

  • Zvezo vzpostavita dva ali več posameznikov. (torej dvojina, če je povedek pred osebkom)
  • Dva ali več posameznikov vzpostavi zvezo. (če je obratno)

  Ali pa ta dvojica:

  • Dva ali več ljudi naveže stik na podlagi izkušenj iz preteklih odnosov.
  • Stik navežeta dva ali več ljudi.

  In še:

  • To se zgodi, ko sta dve ali več oseb hkrati notranje navzoči. (ali: ... ko sta dve ali več oseb hkrati notranje navzočih ...?)


  Odgovor:

  Ker gre za priredno povezani sestavljeni osebek, ki je sestavljen iz dveh samostalniških besednih zvez, vsaka od njiju ima količinski izraz, ki se z jedrom ujema ali ne ujema (povezuje na drug način), intuitivnega občutka pravilnosti ob teh povedih zlepa ni mogoče zadovoljiti.

  Prilastek (tj. glavni števnik dva) zahteva ujemanje z jedrom, medtem ko nedoločni števnik več zahteva v jedru samostalnik v rodilniku množine: dva posameznika ali več posameznikov.
  S tem se vzpostavi položaj, ko se jedro (posameznik, človek ali oseba) ujema vedno le z nedoločnim pridevnikom več, posledično več vpliva tudi na povedek, če je osebek v položaju pred povedkom. V teh primerih se najpogosteje vzpostavi ujemanje po bližini, tj. po bližnjem členu sestavljenega osebka:

  • Dva ali več posameznikov vzpostavi zvezo.
  • Dva ali več ljudi naveže stik na podlagi izkušenj iz preteklih odnosov.

  Ujemanje po bližini je legitimno in slovnično sprejemljivo.
  Če je povedek v prvem delu povedi, se ujema s prvim delom sestavljenega osebka:

  • Zvezo vzpostavita dva ali več posameznikov.
  • Stik navežeta dva ali več ljudi.

  A ne le ujemanje po bližini. Če se odločimo, da ima veznik ali vključujoči pomen, se glagol lahko ujema tudi z osebkom kot celoto:

  • Dva ali več posameznikov vzpostavijo zvezo.
  • Dva ali več ljudi navežejo stik na podlagi izkušenj iz preteklih odnosov.
  • Zvezo vzpostavijo dva ali več posameznikov.

  Najbrž bi se lektor ob zadnjih treh povedih ustavil in jih želel nekako preurediti, popraviti. Moteče je že to, da se izpust jedra izvaja pri prvem in ne drugem členu. V sestavljenih skladenjskih zvezah je vsekakor bolje in za uporabnika bolj razumljivo, če se jedro ne izpušča ali pa se izpušča pri drugi enoti (podobno je pred predavanji in po njih, ne pa: pred in po predavanjih):

  • Zvezo vzpostavita dva posameznika ali več.
  • Stik navežeta dva človeka ali več.

  A tudi te zveze niso slogovno povsem nedvoumne. Takim zapletom se prav elegantno izognemo z uporabo jezikovnih sredstev, ki izrazijo pomen bolj neposredno, npr. s členkoma najmanj ali vsaj:

  • Zvezo vzpostavita najmanj dva posameznika.
  • Zvezo vzpostavita vsaj dva posameznika.

  In še zadnji primer:

  • To se zgodi, ko sta hkrati notranje navzoči dve osebi ali več.

  Helena Dobrovoljc (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.