×

Bolgarska zemljepisna imena na -e: »Ruse« in »Pomorije«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako bi se sklanjala bolgarska zemljepisna imena na -e, npr. Ruse, Pomorije. Se lahko zgledujemo po drugih slovanskih krajevnih imenih, kot so Cetinje, Jajce, Skopje, pri katerih se uporablja vzorec brez podaljševanja osnove (na Cetinju, v Skopju)? Zaradi podobnosti s slovenskimi Rušami nam pride na misel tudi ta vzorec (v Rušah, v Kladjah), medtem ko npr. na portalu Eur-lex najdemo tudi primer s podaljševanjem osnove: v Ruseju.


  Odgovor:

  Obe mesti se v slovenskih besedilih pojavljata redko, zato si pri sklanjanju pomagamo z vzorcem, ki sta ga navedli tudi sami: poiščemo podobna domača imena in sklanjamo po tem vzorcu. Za slovanska imena sicer velja, da se najpogosteje ravnamo po spolu in sklanjatvi, ki sta uveljavljeni v izvirnih jezikih.

  Kakšne možnosti imamo ob upoštevanju zgornjega pri imenih na končni -e?
  Lahko se ravnamo po treh sklanjatvah:

  1. prva sklanjatev srednjega spola, tip Barje, Skopje (rod. -a, mest. na Barju)
  2. prva sklanjatev ženskega spola (samomnožinski samostalniki), tip Begunje, Domžale (rod. -ah, mest. v Domžalah)
  3. prva sklanjatev moškega spola, tip Belize, Kobe, Lome

  Ime Pomorije sklanjamo po srednjespolski sklanjatvi (zgoraj 1), k čemur nas navaja tudi beseda morje v podstavi:

  • Pomorije, rod. Pomorija, mest. v Pomoriju

  Ime Ruse povzroča več težav. Izvira iz staroslovanskega pridevnika rus 'rdeč', starejša oblika imena je Ruščuk (več). V redki rabi zasledimo različne vzorce, celo v istem besedilu, kar kaže na mešanje sklanjatev:

  (a) srednji spol: Ruse, rod. Rusa, mest. v Rusu

  • Ruse se je po padcu komunističnega sistema počasi spremenilo v prijetno majhno mestece s starim mestnim jedrom v baročnem, neoklasičnem in drugih slogih z nekaj izjemno ohranjenimi stavbami.

  (b) ženski spol: Ruse, rod. Rus, mest. v Rusah

  • Mesečni osebni dohodek nekaj sto evrov pač tudi v Rusah ne zadošča za preživetje, še posebej, ker je država oziroma učinkovita lokalna samouprava v dobršni meri odsotna.

  (c) moški spol: Ruse, rod. Ruseja, mest. v Ruseju

  • Še vedno ni jasno, ali je umor Marinove povezan z njenim novinarskim delom, vodja tožilskega urada v Ruseju Georgi Georgiev pa je na novinarski konferenci dejal, da na tej točki ničesar ne izključujejo, osumljencev pa da še nimajo.

  Glede na to, da je ime v Sloveniji razmeroma neznano in sta oba zapisa v korpusu Gigafida moškega spola, ter glede na dejstvo, da ime tudi v bolgarščini ni množinsko, in da se v besedilih v drugih južnoslovanskih jezikih pojavlja v moškem spolu (hrvaščina: Integrirani projekt voda grada Rusea će omogućiti gradu zadovoljenje dviju ključnih direktiva Europske unije), bi pritrdili sklanjatvi moškega spola (zgoraj navedeni vzorec 3):

  • Ruse, rod. Ruseja, mest. v Ruseju.

  O podobnih težavah pri podomačevanju slovničnih kategorij gl. tudi odgovor: Sklanjanje (tujega) krajevnega imena »Brela

  Helena Dobrovoljc (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.