×

Kako je bolje: »z videoklicem«, »po videoklicu« ali »prek(o) videoklica«
 • Vprašanje:

  Kako je najbolj ustrezno?

  Znanje bomo preverjali:

  • z videoklicem
  • po videoklicu

  Preko videoklica se mi ne zdi ustrezno.


  Odgovor:

  Zaradi epidemije koronavirusne bolezni so se številne družbene dejavnosti premaknile na splet, med drugim tudi izobraževanje. Videoklic – tudi video klic (več o zapisu zloženk tukaj) – je postal eden od najpogostejših alternativnih načinov komunikacije.

  Najprej nekaj besed o tradicionalno odsvetovanem predlogu prek (preko), o katerem lahko več preberete tukaj. Slovensko jezikoslovje je v preteklosti zavračalo rabo tega predloga v pomenu ‛izražanje sredstva, posrednika’, uporabniki so bili napoteni k predlogu po: javnost je obvestil prek radiajavnost je obvestil po radiu. SSKJ se je vrednotenju izognil z uporabo oznake »neustaljeno« (neustalj.); ta zaznamuje jezikovno prvino, ki se »kljub dosedanjim prepovedim dosti uporablja« (SSKJ, Uvod §157). Nenavadnost te slovarske oznake izvira iz normativnega ovinka: avtorji slovarja so ugotovili, da se jezikovna prvina razmeroma pogosto uporablja, pri tem pa značaj te prepoved ni pojasnjen (ali gre za pravopis kot uradni kodifikacijski priročnik ali za individualne presoje jezikoslovcev). Kot nadrejena sopomenka predlogu prek je predlagan predlog po.

  5. neustalj. za izražanje sredstva, posrednika; po: pismo so poslali prek kurirja; prek radia vplivati na javno mnenje

  SP 2001 to omejitev stopnjuje in rabo predloga prek v tem pomenu označuje kot prepovedano, svetuje pa nadomestilo s predlogom po.

  4. publ. raziskovati zgodovino od kamene dobe ~ antike do danes; rad. oddajati spored ~ Krvavca; poslati pismo ●~ kurirja po kurirju

  V SSKJ2 je normativna oznaka »neustaljeno« odstranjena, slovarski prikaz še vedno usmerja na predlog po, zgledi so nespremenjeni.

  5. za izražanje sredstva, posrednika; po2: pismo so poslali prek kurirja; prek radia vplivati na javno mnenje

  Pregled rabe priča, da pogostnost predloga prek (preko) narašča v pozicijah, ki opisujejo dejavnosti, povezane s spletnimi oz. internetnimi storitvami, npr. prodaja preko spleta, pogovarjati se prek Skypa, sporočiti prek interneta itd. Uporabniki jih pojmujejo kot nevtralne.

  S tega vidika je torej popolnoma legitimno, če zapišemo, da bomo nekaj počeli prek/preko videoklica ali po videoklicu. Iz tega je jasno razvidno, da je videoklic sredstvo oziroma medij, prek/preko katerega oziroma po katerem bodo potovale določene informacije. Predlog z oziroma zveza z videoklicem je pri tem sicer slovnično pravilna, a manj jasna izbira, saj izraža le sredstvo oziroma pripomoček, s katerim se neko dejanje opravlja, pomen posredništva pa ni vključen (SSKJ2):

  II. z orodnikom
  1. za izražanje sredstva, orodja, pripomočka, s katerim se dejanje opravlja: kopati s krampom; pokriti streho z opeko; pisati s svinčnikom; umiti se z mrzlo vodo; igrati se z žogo

  Urška Vranjek Ošlak (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.