×

Ustreznost predloga: »pri miru« ali »na miru«
 • Vprašanje:

  Kateri predlog je ustreznejši pri stavku: Pustite me pri/na miru?


  Odgovor:

  Zvezi pri miru in na miru sta glede na omejeno vezljivost vseh treh sestavin (pri, na in mir) in na pomenski prenos variantni obliki dveh frazemov.

  Prvič gre za sestavinsko variantnost prislovnega frazema na/pri miru s pomenom 'tako, da kdo ali kaj miruje', ki se lahko veže z vrsto glagolov (najpogosteje z biti, sedeti, stati, obsedeti, obstati, držati, ležati ...), ki so rabljeni v svojem dobesednem pomenu.

  Poleg tega sta to varianti glagolskega frazema pustiti/puščati koga pri/na miru s pomenom 'ne motiti, ne nadlegovati, ne vznemirjati ga; ne vtikati se v njegove zadeve', s kakršnim ju predstavlja tudi SSKJ v obeh izdajah (http://fran.si/iskanje?View=1&Query=mir).

  V primeru obeh frazemov je varianta s predlogom pri v sodobnih besedilih bolj pogosta od variante s predlogom na, ki pa je toliko pogosta, da bi težko ocenili, da je obrobna ali pa povsem zastarela. Raba obeh oblik v knjižnem jeziku je zato povsem ustrezna.

  Matej Meterc (september 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.