×

Nas je nekaj »stalo življenja« ali »stalo življenje«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je glede na Pravopis pravilno samo »Ta neumnost bi nas lahko stala življenje«, ne pa tudi »Ta neumnost bi nas lahko stala življenja«. Kot nepravilne so označene tudi naslednje zveze:

  • Njegovo hazardiranje jih je stalo hiše.

  • Zamujanje na delo ga je stalo službe.

  • Ta napaka jih je stala zmage.

  Občutek imam, da v okolici, v kateri živim, prevladuje uporaba rodilnika v teh zvezah. Tožilnik pa večini zveni nenaravno in prisiljeno. Prosim, če mi lahko pojasnite razloge, zakaj naj bi bil pravilen samo tožilnik. Najlepša hvala!


  Odgovor:

  Pravopis SP 2001 uporabo rodilnika v navedenih zvezah sicer odsvetuje (prazen krožec), ne pa tudi prepoveduje (poln krožec). Taka odločitev temelji zlasti na jezikovnem gradivu tridesetletnega obdobja 1960–1990, ko so rabo rodilnika tu mnogi (npr. Gradišnik, Moder) tudi glede na jezikovno in politično situacijo razumeli kot vpliv srbohrvaščine – predvsem zato, ker se je v teh zvezah rodilnik pojavljal zlasti v publicističnih besedilih s področja športa, kjer naj bi bil vpliv srbohrvaščine posebej izrazit. Poleg tedanjega manjšega splošnega vpliva tovrstnih besedil bi torej zavračanje rodilnika tu v času pred osamosvojitvijo lahko razumeli kot del svojevrstne "jezikovne politike".

  Stanje v današnjem jezikovnem gradivu, kolikor ga lahko razberemo iz korpusa Gigafida 2.0 (za katerega je treba opozoriti, da publicistična besedila izrazito prevladujejo), potrjuje vaše občutke: prevlada rodilnika nad tožilnikom (v obravnavanem pomenu le 8,3 % ročno pregledanega vzorca tožilniških pojavitev) je izrazita – okvirno v razmerju 11 : 1 (če tudi število rodilniških pojavitev zmanjšamo za 100 zaradi primerov tipa Zadnjič je pred filmskimi kamerami stala leta 1997).

  Pri tem je treba opozoriti, da različnost v vezavi (prevladujoča rodilniška) očitno kaže na leksikalizacijo pomena, ki se je v 70. letih s "prevzeto" rabo rodilnika ter njeno omejenostjo zlasti na publicistična besedila le nakazoval; tako v SSKJ še ni uslovarjen.
  Ta pomen bi ob izhodiščnem 'izraža, da se za kaj porabi, plača določena vsota denarja' lahko opredelili kot 'povzročiti, da se kaj dobrega, vrednega, zaželenega ne doseže ali izgubi': poleg primerov, ki jih navajate, še npr.
  Vsaka neprimerna vsebina vas lahko stane službe.
  Napaka ga je, kot pravi, stala odličja.
  Tudi on je s progo dobro opravil, storil nekaj drobnih napak, kar ga je stalo zmage.
  Zdaj že nekdanji prvak meni, da so ga odstopi na dirkah, ki jih je vodil, stali ubranitve naslova.
  Če bi odstopil od pogodbe, bi ga to stalo are v vrednosti slabih 20 milijonov evrov.
  36-letnica je imela težave s krvnimi strdki, ki so jo skoraj stali življenja, je razkrila februarja.
  Kakorkoli, zdaj si preprosto ni smel privoščiti konflikta, ki bi ga lahko stal strehe nad glavo.
  Igra študentko z liberalnimi nazori, ki življenje zajema z veliko žlico, a to jo včasih stane uresničevanja vsakodnevnih obveznosti.

  Kot je vidno iz zgledov, je rodilniška raba v publicističnih besedilih s področja športa še vedno pogosta, prav tako je pri njej nekoliko večjih delež spletnih besedil tipa forumi, komentarji itd., medtem ko je delež tiska primerljiv. Tudi s tega vidika, ne le po prevladujoči rabi, torej ne bi mogli več govoriti o kakršni koli zaznamovanosti rodilniške rabe.

  Pri redkejši tožilniški rabi so pogoste zlasti posamezne zveze, npr. stati življenje, stati glavo, stati službo, za katere se zdi, da so bile morda lektorirane bolj kot katere druge, in je zato pri njih raba tožilnika bolj običajna:
  V srednjem veku so tedaj strogo prepovedano dejavnost skrivali in tajili, saj bi jih lahko stala življenje.
  Ko je prišel za silo k sebi, so ga takoj obiskali policisti in šli tudi po sledeh droge, ki bi najstnika lahko celo stala življenje.
  Njegova radovednost ga je skoraj stala življenje, saj je, kot predvidevajo reševalci, med spustom po strmi brežini padel v jamo.
  Minister zaradi te nehotene napake, ki ga je skoraj stala življenje, seveda ni tožil ne bolnišnice ne zdravniške ekipe.
  V karieri se je neštetokrat srečala z nevarnostmi, ki bi jo lahko stale glavo.
  Ravno ta zakon je kakšnega ministra že stal glavo ali se je moral umakniti.
  Cigareta je stala službo politika, ki si je v baru v parlamentu prižgal cigareto.

  Pri izhodiščnem pomenu 'izraža, da se za kaj porabi, plača določena vsota denarja, sredstev' medtem ustrezna raba ostaja tožilniška:
  Vedela je, da bo slavnostna večerja stala bogastvo, morda dvotedenski očetov zaslužek.
  Sprejetje v njihov kolektiv me je stalo brento potu.
  Kartica razvoja (vitezi za preganjanje roparjev, zastonjske ceste, monopol nad surovinami, izbira dveh poljubnih surovin in pet zmagovalnih točk) vas bo stala ovco, rudo ter pšenico.

  Soobstoj dveh sicer povezanih pomenov je torej viden dokaj dobro, z razliko v vezavi pa je izkazan tudi formalno. Pomen s tožilniško vezavo in brez rodilniške je izhodiščni; pri drugotnem specializiranem 'povzročiti, da se kaj dobrega, vrednega, zaželenega ne doseže ali izgubi' je danes prevladujoča vezava rodilniška, tožilniška pa je vezana zlasti na posamezne zveze, npr. stati življenje/glavo/službo.

  Domen Krvina, Manca Černivec, Peter Weiss (oktober 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.