×

Ujemalne sestavine v zvezah »Smelt Olimpija« in »Hotel Turist«
 • Vprašanje:

  Zakaj se sestavini v Smelt Olimpija ujemata v Hotel Turist pa ne? A se sestavini v Hotel Turist ne ujemata v spolu, sklonu in številu? Kje se ne ujemata?


  Odgovor:

  Ujemalnosti sestavin samostalniški zvez ne ugotavljamo le glede na spol in število ter sklanjatveni vzorec samostalnika. Samostojni sestavini hotel in turist se namreč lahko popolnoma ujemata: celo sklanjamo obe besedi po prvi moški sklanjatvi: hotel, rod. ed. hotela; turist, rod. ed. turista. Ujemanje sestavin zveze se presoja glede na skladenjsko-pomensko razmerje. Kadar nastopata sestavini v samostalniški zvezi in pri tem ima prva sestavina vlogo jedra, druga sestavina pa vlogo t. i. imenovalnega prilastka (»hotel z imenom Turist«), ugotovimo, da se druga sestavina ne sklanja: prizidek Hotela Turist in zato ni ujemanja.

  Imenovalni prilastek ima torej vedno vlogo imena in je skladenjsko opredeljen kot »nepregibni prilastek desno od odnosnice«, npr. zdravilišče Radenci, rod. zdravilišča Radenci).

  Pri imenu Smelt Olimpija sta obe sestavini pomensko enakovredni, saj sta združeni kot povsem arbitrarni enoti, izmišljeni imeni, nobeno nima vloge jedra in zato njuno pregibanje narekuje ustaljenost v rabi. Podobno zadrego je mogoče opazovati pri znamkah avtomobilov Toyota Corolla, Fiat Punto, Škoda Felicia.

  Helena Dobrovoljc (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.