×

Raba predloga: »v« ali »na« Slovenskem primorju
 • Vprašanje:

  Vprašal bi, ali je bolj pravilno uporabiti na Slovenskem primorju ali v Slovenskem primorju. V pravopisu sem sicer zasledil, da se uporablja na, a na internetu sem opazil ogromno besedil, ki uporabljajo v.


  Odgovor:

  Slovar Slovenskega pravopisa 2001 res priporoča rabo predloga na, vendar lahko, če primerjamo geslo Slovensko primorje z drugimi podobnimi gesli, npr. Črnogorsko primorje in Koprsko primorje, ugotovimo, da je tam predpisana raba predloga v. To kaže na zanimivo odstopanje, ki ga potrjuje tudi raba.
  Raba kaže takole (Gigafida 2.0, (ne)ustrezno veliko začetnico zanemarimo):

  1. na Slovensko primorje: 13 pojavitev
   na Slovenskem primorju: 19 pojavitev
   s Slovenskega primorja: 4 pojavitve
  2. v Slovensko primorje: 31 pojavitev
   v Slovenskem primorju: 240 pojavitev
   iz Slovenskega primorja: 29 pojavitev

  Prevladuje raba predložnega para v/iz, kjer gre verjetno za rabo po analogiji z drugimi podobnimi imeni pokrajin, npr. Pomurjem, ki ima predpisano rabo predloga v: gremo v Pomurje. Podobno najdemo predlog v še pri imenih drugih pokrajin, npr. Hrvaško Zagorje, Medmurje, Medžimurje, Porurje, Posarje. (Prekmurje v slovarju Slovenskega pravopisa 2001 nima predpisanega predloga, raba pa kaže, da se, pričakovano, vede kot druga pravkar našteta imena.)

  Glede na vse opisano bo treba v novem pravopisnem slovarju pri iztočnici Slovensko primorje spremeniti opis rabe predloga in ga uskladiti z imenoma Koprsko primorje in Črnogorsko primorje ter občnim poimenovanjem primorje, saj je ob njem pojavlja le predlog v, in sicer tako v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970, 2014) kot v korpusu Gigafida 2.0.

  SSKJ
  primórje -a s (ọ̑)
  svet pri morju: potovati po primorju; ta rastlina uspeva predvsem v primorju / Slovensko primorje

  Morda je do takega priporočila v SP 2001 prišlo tudi zaradi pogosteje rabljenega izpridevniškega imena srednjega spola (Primorsko), ki se v mestniku vedno uporablja s predlogom na, torej na Primorskem. Tako tudi Koprsko, Tolminsko, Gorenjsko ...

  (Če je ime izpridevniško in ženskega spola (Primorska), se v mestniku ednine uporablja predlog v, torej v Primorski, taka raba pa je izredno redka (o tem smo pisali že pri mešanju sklanjatev) in za rabo v knjižnem jeziku tudi manj zaželena. V mestniku ednine tako raje izberemo obliko za mestnik sklanjatve srednjega spola, torej na Primorskem.)

  In še odgovor na vaše vprašanje: pravilna sta oba predloga. Predlog na je priporočen v pravopisnem slovarju, ker pa to odstopa od ustaljene rabe pri drugih podobnih imenih (kar bo prihodnji pravopisni slovar popravil), je legitimen tudi predlog v.

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.