×

Štetje dnevov v tednu
 • Vprašanje:

  Pri reševanju križanke sem naletel na vprašanje: Kateri je tretji dan tedna?
  Po pisanju elektronske pošte v časopisno hišo Sova media d.o.o. sem izvedel, da je v SSKJ tretji dan tedna SREDA.
  Po moje je sreda eden redkih dni, ki je v tednu pravilno poimenovan, saj že v Svetem pismu piše, da je sobota sedmi dan. Ampak, potem je sreda 4. dan in ne tretji. Četrtek je 5. dan in petek 6. dan.
  Prosim popravite te številke pri dnevih, saj je Bog obljubil blagoslove tistim, ki bojo praznovali 7. dan soboto. In meni bo dosti lažje reševati križanke, če se oni ne bojo več mogli izgovarjati, kako piše v SSKJ!!!


  Odgovor:

  Dogovori o tem, kateri dan v tednu je prvi in kateri zadnji, so pomembni že zaradi izogibanja nesporazumom tako v zasebnem življenju (očitno tudi v križankah) kot tudi v poslovnem svetu. Predvsem zaradi slednjega je bil vzpostavljen tudi standard ISO 8601, ki ga Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) izdaja od leta 1988 (zadnja revidirana verzija je iz leta 2019) in ki določa, da se tedni začnejo s ponedeljkom. Več o tem tudi v dostopen spletnem članku na Wikipediji.

  Dnevi v tednu imajo v slovenščini svoja poimenovanja, ki izhajajo bodisi (a) iz zaporedja dnevov bodisi (b) iz njihove funkcije. Več o izvoru slovenskih poimenovanj si lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju (SES) Marka Snoja na portalu Fran (npr. ponedeljek). Zanimiva je tudi razlaga slovenskega astronoma Marijana Prosena z naslovom »Imena dnevov v tednu«.

  (a)
  ponedeljek = dan po nedelji
  torek = drugi dan v tednu ali drugi dan po nedelji (po prasl. *vъtorъ̏ ‛drugi’) (SES)
  sreda = sredina delovnega tedna (?), uveden po nem. Mittwoch
  (SES)
  četrtek = četrti dan v tednu
  petek = peti dan v tednu

  (b)
  sobota = dan počitka (po hebr. šabbāth 'odmor, počitek')
  nedelja = dan, ko se ne dela

  Nakazanemu zaporedju, ki je v imenih najbolj razvidno iz poimenovanj četrtek in petek, sledijo tudi razlage v obeh izdajah SSKJ. Taka je tudi prevladujoča praksa na Slovenskem in v slovenskem jeziku, slovar pa odslikuje realnost.

  Izjeme
  Kot ste že sami ugotovili, pa prvi dan v tednu ni povsod ravno ponedeljek, kot je v navadi pri nas oziroma v evropskem prostoru. Ponekod (npr. v ZDA) je prvi dan koledarskega tedna nedelja, prvi dan delovnega tedna pa ponedeljek, v nekaterih muslimanskih državah se običajni delovni teden začne v soboto, v Izraelu pa v nedeljo. Pri tem Judje sledijo svetopisemskemu pojmovanju tedna, kakor je izpričano npr. v Mojzesovih knjigah, najprej v Genezi, ki govori o sedmih dneh stvarjenja (»Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil.«), nato pa tudi v drugih knjigah, npr. (2 Mz 16), Mana in prepelice, kjer je povedano, da je sedmi dan sobota:

  25Tedaj je Mojzes rekel: »Jejte to danes, kajti danes je sobota za GOSPODA; danes tega ne boste našli na polju. 26Šest dni to nabirajte, sedmi dan pa je sobota, ta dan ne bo nič.«

  Ni pa Sveto pismo edina referenca z drugačnim načinom štetja ali zaporedja, ponekod ima (npr. v Burmi) ali je imel teden tudi osem dni. Tudi Etruščani so okoli 8. ali 7. stoletja pred našim štetjem razvili osemdnevni tržni teden, znan kot nundinum. V valižanščini je beseda za teden wythnos, kar dobesedno pomeni 'osem noči', morda je od tam prišla v pesem skupine The Beatles z naslovom »Eight days a Week«.

  Helena Dobrovoljc (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.