×

Slovenska ustreznica za angleško »counterpart«
 • Vprašanje:

  Iščem primerno in ustrezno slovensko besedo, ki bi nadomestila angleško različico "counterpart" v naslednjih primerih:

  1. Male and female are counterparts of love.
  2. A man can teach men many things, but when women, who are the counterparts of men, look at men, they can feel it strongly and clearly, so they can teach men well.
  3. Parents want their children to love them, honor them, serve them, care for them, become their counterpart of love as children, and listen to them well.


  Odgovor:

  V abstraktnih besedilih je iskanje neposredne ustreznice v drugem jeziku pogosto zapleteno ali celo nemogoče. V takih primerih se odločamo za opisni prevod ali pa stavek obrnemo tako, da lahko uporabimo približne ustreznice.

  Besedo counterpart v slovenščino navadno (v manj abstraktnem, lahko tudi strokovnem kontekstu) prevajamo kot ustreznik, ekvivalent, različica, pa tudi sestavni del, partner ali protipostavka, npr. (Linguee):

  • These contributions are recorded during the period in which the work is performed (if they are the counterpart of compulsory social benefits) or when the benefits are provided (if they are the counterpart of voluntary social benefits). --> Ti prispevki so zajeti v obdobju, v katerem je delo opravljeno (če so protipostavka obveznim socialnim prejemkom) ali v obdobju, v katerem so prejemki zagotovljeni (če so protipostavka prostovoljnim socialnim prejemkom).

  V zgledih, ki jih navajate, pa tako neposreden pristop zaradi sloga, v katerem so zgledi zapisani, morda ne bo ustrezen. Predlagamo prevod po pomenu nekako takole (pri izbiri ustreznega prevoda pa je treba upoštevati širše besedilo):

  1. Moški in ženska sta dva pola ljubezni / sodelavca (v) ljubezni. ALI Moški in ženska sestavljata/predstavljata ljubezen. ALI Moški in ženska se v ljubezni dopolnjujeta.
  2. ženske, ki so družice/partnerke/tovarišice moškim ALI ženske, ki so nasprotni pol / protiutež moških
  3. Starši želijo, da bi jih njihovi otroci ljubili, /.../, kot otroci postali njihovi partnerji/sodelavci v ljubezni /.../.

  Urška Vranjek Ošlak (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.