×

Pridevnik, ki se nanaša na več samostalnikov: v ednini ali množini?
 • Vprašanje:

  Kako je pravilno v spodnjih in podobnih primerih, ko se pridevnik nanaša na vse naštete stvari in ne samo na prvo stvar:

  • Enosemenski plodovi ali zrna udomačenih pšenice, koruze in riža so poglavitna človekova hrana in prispevajo več kot 50 odstotkov k energiji, ki jo s hrano vnese v telo.

  ALI

  • Enosemenski plodovi ali zrna udomačene pšenice, koruze in riža so poglavitna človekova hrana in prispevajo več kot 50 odstotkov k energiji, ki jo s hrano vnese v telo.

  IN podoben primer

  • ... ki se širi od današnjih Iraka, Sirije, Libanona, Izraela, Palestine in Jordanije

  ALI

  • ... ki se širi od današnjega Iraka, Sirije, Libanona, Izraela, Palestine in Jordanije


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje je bilo v svetovalnici že odgovorjeno:
  Ujemanje in sestavljeni osebek: veznik »ali« (2); Ali lahko isti pridevnik označuje dva različna samostalnika v povedi, če je med njima veznik »in«?

  Gre za sestavljeno jedro besedne zveze, v kateri imajo vse jedrne besede isti prilastek. Toporišič (Slovenska slovnica, 2000, str. 599) navaja, da je v takšnih primerih mogoče, a malo običajno rabiti dvojinsko obliko prilastka, če bi bila sicer zveza dvoumna (npr. naš Janez in Micka se lahko razume kot naš Janez in naša Micka ali naš Janez in (sosedova) Micka).

  To velja zlasti za vsakdanje sporazumevanje, kjer navadno poznavanje zunajjezikovnih okoliščin naslovniku omogoča razdvoumljanje tovrstnih besedil. Pri navedenih primerih pa gre za strokovno besedilo, ki za učinkovito sporočanje zahteva višjo stopnjo nedvoumnosti. Ker bi lahko rabo prilastka v ednini razumeli, kot da se nanaša samo na prvi jedrni samostalnik v nizu, je v tem primeru bolje izbrati množinsko obliko:

  • Enosemenski plodovi ali zrna udomačenih pšenice, koruze in riža so poglavitna človekova hrana in prispevajo več kot 50 odstotkov k energiji, ki jo s hrano vnese v telo.
  • ... ki se širi od današnjih Iraka, Sirije, Libanona, Izraela, Palestine in Jordanije.

  Alenka Jelovšek (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.