×

izvor priimka Bertoncelj • Pozdravljeni.

  Zanima me izvor in pomen priimka Bertoncelj.

  Najlepše se vam zahvaljujem za odgovor in vas pozdravljam.

  Domen Bertoncelj • Spoštovani.
  V svetovalnici že nekaj časa ne odgovarjamo na tovrstna etimološka vprašanja, ki zahtevajo precej dodatnega dela in iskanja ter preverjanja po najrazličnejših virih.
  Podatke o priimkih ponujajo tudi nekateri etimološki slovarji oz. razprave, npr.

  France Bezlaj: Etimološki slovar slovenskega jezika
  France Bezlaj: Slovenska vodna imena
  Dušan Čop: Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji
  Marko Snoj: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen
  ... in drugi.
  Morda pa se bomo odločili za etimološko svetovalnico, če seveda najdemo razumevanje financerja.

  Zahvaljujemo se za razumevanje.

  Uredništvo svetovalnice


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.