×

Spreminjanje začetnice pri sklanjanju imena: »devinsko gospostvo«
 • Vprašanje:

  Kako pišemo sklanjane oblike zemljepisnega imena Devinsko gospostvo?
  V Devinskem/devinskem gospostvu, v okviru Devinskega/devinskega gospostva, itd.?


  Odgovor:

  Velika začetnica v slovenščini označuje lastno ime. Če uporabljamo ime v skladenjski rabi še v kakem drugem sklonu, to ne spremeni njegovega značaja. Pri sklanjanju veliko začetnico ohranjamo:

  Republika Slovenija
  Živim v Republiki Sloveniji.


  V vašem primeru je večji problem besedna zveza, ki jo navajate kot ime: Devinsko gospostvo. V strokovni literaturi namreč ni zapisana enotno, v starejših virih je zapisana z malo začetnico (devinsko gospostvo, npr. Milko Kos 1954), pogosteje pa se pojavlja v obliki z imenovalnim prilastkom: gospostvo Devin.

  V sodobnih besedilih zgodovinske stroke je zveza devinsko gospostvo pisana precej neustaljeno. Celo zgodovinski časopis Kronika v istem letniku (2015) zapisuje zvezo/ime devinsko gospostvo enkrat z veliko (Golec 2015), drugič z malo začetnico (Čeč 2015). V primorskih virih najdemo večinoma zveze gospostvo Devin (Panjek 2004), podobno kot gospostvo Renče (Pavlin 2003).

  Samostalniškego jedro, ki v zvezi označuje vrsto enote, in krajevnega imena (gospostvo Devin) govori o tem, da je bilo ime Devin večdenotativno: ime gradu in ime gospostva. (Podobno kot grad Brežice – razlago lahko preberete tule: Grad, hidroelektrarna »Brežice« – velika ali mala začetnica prvih sestavin, kasneje pa so začeli to obliko fevdalne uprave zapisovati opisno, npr. kot habsburško cesarstvo).

  Omenimo še, da imena različnih sodobnih ali zgodovinskih upravnih enot uvrščamo med stvarna imena.

  Helena Dobrovoljc (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.