×

Zapisovanje stopinj
 • Vprašanje:

  Spoštovani, najprej bi rad pohvalil vašo Jezikovno svetovalnico, ki lahko vsakomur pomaga pri reševanju pravopisnih problemov, na katere naleti pri svojem delu.

  Zanima me, kdaj bo naš pravopis poenotil zapisovanje različnih stopinj. Zdaj namreč zahteva, da temperaturne stopinje pišemo nestično (na primer 25 °C za 25 stopinj Celzija), vse druge stopinje, tudi geografske, pa stično (na primer 25° s. g. š. za 25 stopinj severne geografske širine). To je še posebej moteče, če v besedilu ali preglednici nastopajo različne stopinje skupaj. Otrokom v šoli, na primer, ni mogoče razložiti, od kod te razlike. Dodatno zmedo povzročajo tudi razlike med Slovarjem slovenskega knjižnega jezika, kjer so tudi temperaturne stopinje zapisane stično (na primer pri geslih Celzij in stopinja), in Slovenskim pravopisom, kjer so zapisane nestično. Še več: pri geslu stopinja so najprej navedene stično (–20°), nato pa še nestično, skupaj sCelzijem« (5 °C).

  Ali to pomeni, da je dejansko pravilo za zapisovanje stopinj takole: stopinje brez navajanja njihove vrste (brez opredelitve, pojasnila) pišemo stično (na primer: Zunaj je 25°. Ena od koordinat mesta je 25°.), z navajanjem njihove vrste pa nestično (na primer: Zunaj je 25 °C. Ena od koordinat mesta je 25 °s. g. š.)? Moj predlog je, da se znak za vse vrste stopinj glede na število piše stično in glede na opredelitev (pojasnilo) nestično (torej temperatura 5° C, lega 15° s. g. š., potres 7° MCS itd.).


  Odgovor:

  V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je (bilo) pri pisanju stopinje Celzija res nekaj zmede, ki pa je v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001 ni več: tako kot v odredbi o merskih enotah je zapisano, da je enota stopinja Celzija zapisana kot °C. Tako kot se med številko in simbolom za enoto nasploh piše presledek (3 kg, 5 m, 500 W), se tudi v tem primeru, torej 37 °C. Če sestavino Celzija (ali Fahrenheita ipd.) izpustimo in je iz sobesedila še vedno jasno, za katero vrsto stopinje gre, lahko zapišemo tudi 37 stopinj, z golim simbolom za stopinjo pa v tem primeru izjemoma stično, tj. 37°. Prav tako pišemo številke ter simbole za kotne stopinje, minute in sekunde brez vmesnih presledkov:

  Koordinati za Gornji Grad sta 46° 17′ 46,04″ severne geografske širine (SGŠ) in 14° 48′ 18,62″ vzhodne geografske dolžine (VGD).

  Tako bo za pisanje temperature – s presledkom (37 °C) in brez presledka (37°) – tudi v novem slovenskem pravopisu, k čemur nas zavezujejo izročilo, standard in zakonodaja.

  Zmotno pa je stopinje mešati s stopnjami (to dvoje je nasploh dobro ločevati) po potresnih lestvicah, ki nimajo posebne enote in simbola.

  Peter Weiss (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.