×

Jezikovne izbire: »epidemiološke« ali »epidemične« razmere
 • Vprašanje:

  So razmere epidemiološke ali epidemične, ko govorimo o tem, kakšno je trenutno stanje zaradi covida-19? Npr.: Zaradi slabih epidemioloških/epidemičnih razmer veljajo posebni ukrepi.


  Odgovor:

  Pridevnik epidemičen se nanaša na epidemijo, epidemiološki pa na epidemiologe ali epidemiologijo, torej vedo. V SSKJ 2 (enako že SSKJ) sta pridevnika uslovarjena kot:

  epidémičen -čna -o prid.(ẹ́)
  nanašajoč se na epidemijo: epidemična bolezen / epidemični meningitis / bolezen je zavzela epidemičen obseg

  epidemiolóški -a -o prid. (ọ̑)
  nanašajoč se na epidemiologijo: epidemiološke raziskave, študije / epidemiološki oddelek v bolnišnici

  Ko govorimo o epidemioloških razmerah, govorimo o razmerah, kot jih ugotavljajo epidemiologi oz. epidemiologija, čeprav je v rabi tudi izraz epidemične razmere, zveza, ki jo razumemo kot razmere, ki jih določa epidemija, kar se zdi za neterminološko rabo povsem sprejemljivo. Aktualni besedilni korpusi sicer ne pokrivajo rabe zadnjega obdobja, ko nas je epidemija doletela od blizu, vendar nakazujejo pogostejšo rabo zveze epidemiološke razmere:

  • Za posamezna cepljenja skrbi posameznik, če epidemiološke razmere to zahtevajo, pa pride v poštev tudi masovno cepljenje, recimo ob izbruhu hepatitisa A, ko to zahteva epidemiološka zdravstvena služba.

  Poleg tega je zveza epidemične razmere, kadar je uporabljena, pogosto uporabljena v prenesenem pomenu 'velike razširjenosti':

  • V zadnjem desetletju zdravniki svarimo pred pretiranim izpostavljanju soncu, saj se je v teh letih izredno povečalo število kožnega raka, ki dobiva marsikje epidemične razmere.

  Poizvedba omenjenih besednih zvez (iskanje z narekovaji "epidemiološke razmere" proti "epidemične razmere") po iskalniku Google potrjuje desetkrat večjo rabo epidemioloških razmer od zveze epidemične razmere, zaznati pa je, da so v nekaterih medijih bolj običajne epidemiološke razmere logicistično začeli zamenjevati z epidemičnimi razmerami, za kar načeloma ni nobene potrebe, sploh če imamo v mislih neko širše razumevanje, kjer ne opisujemo (samo) razmer ali slike epidemije, ampak vključuje tudi predvidevanja o nadaljnjem poteku, kar je domena epidemiologije.

  Omenimo še, da se v zadnjem času v rabi uveljavlja tudi pridevnik epidemijski, tega zasledimo npr. kot termin v hrvaških ali srbskih strokovnih besedilih epidemijski), Slovenski medicinski slovar na portalu Termania pa ga odsvetuje: epidemijski > epidemičen (povezava).

  Prim. še odgovor Pandemičen ali pandemski?

  Mija Michelizza (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.