×

Kako je prav: nima več »kaj« ali nima več »česa« početi?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera raba je primernejša: nima več kaj početi ali nima več česa početi.


  Odgovor:

  O rodilniku zanikanja v različnih skladenjskih okoliščinah smo v svetovalnici že večkrat pisali.

  Če bi strukturo, o kateri sprašujete, analizirali zgolj (ožje) skladenjsko, bi glede na zanikanje glagola, ki prehaja ali kar neposredno na predmet z desnim nedoločniškim dopolnilom (kaj početi) ali pa podobno kot pri naklonskih glagolih »vpliva čez« nedoločniško dopolnilo na njegov predmet, gotovo lahko rekli, da je prva izbira rodilnik.

  V praksi je vprašanje nekoliko bolj zapleteno, saj se zdi, da so taka in podobne zveze, zlasti z glagoloma izgubiti ter iskati in početi, v znatni meri leksikalizirane in potencialno prehajajo v frazeološke enote, v katerih je stalnost (omejena variantnost) sestavin večja.

  Tako sta recimo pri obravnavani strukturi z glagolom izgubiti rodilnik in tožilnik ob istem pomenu celote bolj ali manj izenačena.

  Povsem drugače je npr. ob glagolu iskati, kjer tožilnik močno prevladuje nad rodilnikom. Pomensko je tu navadno prisotno ali lastno ali zlasti tuje negativno vrednotenje situacije.

  Obravnavana struktura se z glagolom početi vede zelo podobno kot pri iskati: prevlada tožilnika je zelo izrazita; rodilnika je mnogo manj.
  Pri tem morda nekatere rodilniške pojavitve izražajo bolj 'dejansko stanje' (Uporabna je lahko takrat, ko v službi do konca delovnega časa nimate več česa početi, a ne želite, da vas šef zaloti med obiskovanjem spletnih strani.) kot 'oceno' (Če se o stvareh ne moreš pogovoriti, nimata več česa početi skupaj.), a razlika ni zelo izrazita, saj obstajajo tudi mejni primeri (S še tako kakovostno ropotuljico dve- ali triletni malček nima več česa početi.).

  Če povzamemo: glede na stanje v gradivu (korpus Gigafida) je z glagolom početi v strukturi, po kateri sprašujete, mnogo pogostejša raba tožilnika; tovrstne zveze se zdijo – zlasti ob izražanju vrednotenja – v znatni meri leksikalizirane, kar pomeni, da so v svojih sestavinah manj spremenljive. Če želite izraziti bolj 'dejansko stanje' in manj 'oceno', je za podarek te pomenske razlike smiselna tudi raba rodilnika. Morebitno vztrajanje zgolj pri rodilniku (iz formalnih razlogov) se medtem zdi nekoliko hiperkorektno.

  Domen Krvina (maj 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.