×

Hjoški akcijski načrt
 • Vprašanje:

  Ali se (ang.) Hyogo Framework for Action pravilno piše: 1. akcijski načrt iz Hyoga ali 2. akcijski načrt iz Hjoga?

  Nagibam se k drugemu, in sicer po analogiji s Kjotom (pri čemer je Kjoto je mesto, Hyogo oz. Hjogo pa upravna enota, tj. prefektura), tj. po Pravopisu (par. 1131).

  Zanima me tu prid. oblika -- na spletu se pojavljata:

  1. hyoški in

  2. hyoški

  Npr. vladno gradivo, ki sicer zvenita pravilno (gl. sklop -ški), nisem pa prepričana, da sta tudi slovnično pravilni, namreč zdi se mi, da bi prid. lahko bil hyogovski oz. hjogovski (pa analog. s Togom?) ali celo hyogski oz. hjogski (čeprav zveni sklop -ogski povsem tuje).


  Odgovor:

  Imena, zapisana v japonski pisavi, v slovenščino prečrkujemo v skladu s fonetično uresničitvijo, kakršno predlaga SP 2001 v členu 1131:

  y – j --> Kjoto ... Hjogo, pridevnik hjoški

  Helena Dobrovoljc (maj 2014)