×

Številka člena na začetku povedi
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako je zapisovanjem zaporednih številk členov zakonov, uredb ipd. na začetku povedi. Ali v tem primeru zamenjamo besedni red in zapišemo npr. Člen 76 zakona ... ali upoštevamo nomotehične smernice in uporabljamo zapis v obliki zaporedne številke + člen (torej 76. člen zakona ...)?


    Odgovor:

    Vprašanje je s področja nomotehnike in stilistike. Na začetku povedi, sploh pa v naslovu, če prostor dopušča, svetujemo zapis *Drugi razred spet najboljši" (namesto 2. razred spet najboljši). V zakonodajnih besedilih izpisani števnik tudi znotraj povedi ne pride v poštev (Šestinsedemdeseti člen zakona ...), ker zmanjša preglednost. Ker dajemo prednost uveljavljenemu besednemu redu tipa 1. člen in ker pisanja številke členov položajno ne prilagajamo, da bi jih pisali enkrat s številko in drugič z besedo, je (ob upoštevanju Nomotehničnih smernic službe Vlade Republike Slovenije 2018, str. 32) tudi na začetku povedi priporočljivo pisati na način 76. člen zakona .... Seveda pa lahko poskusimo besedilo prilagoditi in besedni red preoblikovati tako, da števnik ne bo več stal povsem na začetku povedi, s čimer bo zadrega rešena.

    Peter Weiss (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.