×

Sklanjanje samostalniških zvez z imenom
 • Vprašanje:

  Zanima me, če se samostalniška zveza projektni partner sklanja v celoti ali le sprednji oziroma levi del zveze (projektni partner)?
  Primer:
  S strani projektnega partnerja MUS Dvorec Petanjci ali
  S strani projektnega partnerja MUS Dvorca Petanjci?

  V primeru da gre za desni neujemalni prilastek menim, da se ne sklanja isto kot pri primeru torta iz jagod.


  Odgovor:

  Če je ime projektnega partnerja večdelno, kot v vašem primeru (MUS Dvorec Petanjci), ostane v imenovalniški obliki, in sicer ne glede na to, kakšna so skladenjsko-pomenska razmerja med enotami tega imena. Ne gre pa za tip s predložnim dopolnilom (torta iz jagod).
  Če bi izpustili vrstno občno jedro projektni partner, bi se ta del povedi glasil: S strani MUS-a Dvorec Petanjci ..., imenskega določila torej ne bi sklanjali.

  Helena Dobrovoljc (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.